nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-26 -tól
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 1/2015 (II.14.) számú rendelet módosításáról


Nőtincs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §., valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkjörében eljárva a követlkezőket rendeli el:

1. §


A rendelet 3 §-ának a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2015. évi költségvetésének


bevételi és kiadási főösszegét                                              195 369 ezer forintban

ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt                                                      376 ezer forintban

- felhalmozási célú kiadást                                                  12 650 ezer forintban

ebből:

- a fejlesztések összegét                                                       12 639 ezer forintban


- a működési célú bevételt                                                   194 993 ezer forintban

- a működési célú kiadást                                                    182 719 ezer forintban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat                                           80 640 ezer forintban

- a munkaadókat terhelő járulékokat                                19 652 ezer forintban

- a dologi jellegű kiadásokat                                                           82 427 ezer forintban

- a költségvetési létszámkeretet                                           41 főben

állapítja meg.


2. §


A rendelet 1, 1/b, 1/c, 2/a, számú melléklet jelen rendelet melléklete szerint módosul.Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
26 KB
1 b melléklet
27 KB
1 c melléklet
24.5 KB
2 a melléklet
39 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!