nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-24 - 2014-05-25
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.23.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

módosításáról


Kéthely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a központ pótelőirányzatok, az

átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a  368/2011./XII.31./ Kormány számú rendelet 35. §-ában foglaltak alapján az  önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 3/2013. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja.


1.§


/1/A képviselőtestület a 2013.január 1. napjától 2013. március 31. napjáig  engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek-

összesen 6.997 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2013. évi költségvetésébe összesen 6.997 e Ft többlettámogatást állapít meg.                                                                                               

/2/A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszeqét 6 979 e Ft -tal az átvett pénzeszközök előirányzatát 18 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:2. §A képviselőtestület a polgármester átruházott hatáskörében 2013. I. negyedévében hozott döntését, mely szerint az önkormányzat 2013. évi költségvetésében jóváhagyott kerete

terhere nem történt felhasznalas, tudomásul veszi.                                                        y


/1/A képviselőtestület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat

2013. évi költségvetését megállapító 3/2013./II.19./ számú önkormányzati rendelet            ,           ,          

évi költségvetésének bevételi főösszegét 311.332 e Ft-ban állapítja meg.

4. §

/1/  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Kéthely, 2014. május 22.Sipos Balázs                                          Strausz Edit

polgármester                                              jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. május 23.

Strausz Edit

                                                                                         jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!