nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-01 -tól
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.28.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. § (1) A háziorvosi alapellátási körzet székhelye: 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 2.

Ellátási területe:  Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek települések közigazgatási területe.


(2) A védőnői ellátás körzet székhelye: 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69.

Ellátási területe:  Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek települések közigazgatási területe.


(3) Az iskola-egészségügyi alapellátási körzet székhelye 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 2.

Ellátási területe:  Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek települések közigazgatási területe.


(4)A fogorvosi körzet székhelye: 8420 Zirc, Hóvirág utca 50.

Ellátási területe:  Zirc I. sz vegyes fogorvosi körzet, valamint Eplény, Bakonynána, Dudar, Bakonyoszlop, települések közigazgatási területe.


(5) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a Zirc Járás Önkormányzati Társulás által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja.  8420 Székhelye: Zirc, Ady utca 3.


2.  § Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


                                 Wolf Ferenc sk.                                                    Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                                  polgármester                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!