nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-27 - 2015-12-02
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 47/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete
Ady Endre u. – Szegfű utca – Virágsarok utca – Petőfi Sándor utca által határolt terület szabályozásáról szóló 51/2005. (XII. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének47/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete


Ady Endre u. – Szegfű utca – Virágsarok utca – Petőfi Sándor utca által határolt terület szabályozásáról szóló

51/2005. (XII. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérőlSárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az Ady Endre u. – Szegfű utca – Virágsarok utca – Petőfi Sándor utca által határolt terület szabályozásáról szóló 51/2005. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.


2. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.


Sárbogárd, 2015. november 13.

        

dr. Sükösd Tamás                                                Demeterné dr. Venicz Anita

                polgármester                                                   jegyző

Kihirdetve: 2015. november 26.


                                                                           Demeterné dr. Venicz Anita

                                                                              jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!