nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 19/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-11-11 -tól
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 19/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete
a közterületeken történő maszkviselés helyi szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrend miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27.§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §

Sátoraljaújhely közterületein, illetve a nyilvános helyeken mindenki köteles maszkot viselni a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben meghatározott módon.


2.§


A rendelet 2020. november 11-én 12 órától lép hatályba.

dr. Rózsahegyi Ferenc                                                           Szamosvölgyi Péter

          jegyző                                                                               polgármester

Záradék: a rendeletet 2020. november 11-én 11 óra 30 perckor kihirdettem.


dr. Rózsahegyi Ferenc

          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
123.53 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!