nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-01-01 - 2013-01-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009.(X.1.) önkormányzati rendeletének a módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet mellékletének 16. a, pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

16.) foglalt hely biztosítása

                         a.) vásárban évi:                                39.370 Ft+ÁFA
2. §

(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésekor hatályát veszti Jászapáti Város Önkormányzat képviselő-testületének a vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009. (X.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 29/2011.(XII.1) önkormányzati rendelete.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!