nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 16/2016 (XII.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2017-01-02
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 16/2016 (XII.8.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 16/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének

16/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról


Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


  1. §


E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, az ezt követő napon hatályát veszti.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                            dr. Voller Erika

           polgármester                                                                                                jegyző

Kihirdetve a helyben szokásos módon 2016. december 8. napján:

                                                                                                                       


  dr. Voller Erika

                                                                                                                                jegyző  1. melléklet a …/2016. (….) önkormányzati rendelethez


„3. mellékletTiszteletdíjak


1. Bizottsági elnök, tanácsnok: 210.000,- Ft

2. Képviselő bizottsági tag: 160.000,- Ft

3. Nem képviselő bizottsági tag: 25.000,- Ft

4. Képviselő-testületi tag: 135.000.- Ft”Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
408.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!