nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 4/2018(V.22.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-23 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 4/2018(V.22.)önkormányzati rendelete
2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ


A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása.


1.§ (1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet szerint


395.772.588 Ft    bevétellel,

369.862.973 Ft    kiadással

  25.909.615 Ft    alaptevékenység szabad maradványa

 106.347.174 Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(2) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


32.804.357 Ft    bevétellel,

28.659.578 Ft    kiadással

  4.144.779 Ft    alaptevékenység szabad maradványa

  3.448.270 Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(3) Sombereki Óvoda beszámolóját a 4.a. és b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


110.097.557  Ft    bevétellel,

106.316.977  Ft    kiadással

    3.780.580  Ft    alaptevékenység szabad maradványa

    3.642.113 Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(4) Sombereki Óvoda beszámolóját a 4.b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően részleteiben

GD Tagóvoda

   11.042.984 Ft    bevétellel,

   10.965.599  Ft    kiadással

          77.385  Ft    alaptevékenység szabad maradványa

          77.385 Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.

SB Tagóvoda

   25.847.598 Ft    bevétellel,

   25.632.255  Ft    kiadással

        215.343  Ft    alaptevékenység szabad maradványa

        215.343 Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.

Konyha

   73.206.975 Ft    bevétellel,

   69.719.123  Ft    kiadással

     3.487.852  Ft    alaptevékenység szabad maradványa

     3.349.385  Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás beszámolóját a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


94.319.836 Ft    bevétellel,

94.269.424 Ft    kiadással

       50.412 Ft alaptevékenység szabad maradványa

       50.253 Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.(6) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(7) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. sz. és a 5. sz. melléklet tartalmazza.


2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 112.825.384 forint fő összegben, valamint annak részletezését a 7.számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.


MÁSODIK RÉSZ


A pénzmaradvány és a vagyonmérleg elfogadása3.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 30.054.394  forint összegben a 15. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.


(2) Az önkormányzat intézményi adatok nélküli pénzmaradványát a 15.  számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 25.909.615 forint összegben jóváhagyja.


(3) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal   pénzmaradványát a 15. számú melléklet szerint 4.144.779 Ft értékben fogadja el.

                                                     

4.§  . Az önkormányzat és intézményei 2017. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 14 számú mellékletben állapítja meg, és az 1.sz. függelék szerinti részletezéssel.                                                                     HARMADIK RÉSZ5.§ A 11. sz. melléklet támogatásokat célonként tartalmazza, és a költségvetési szervek finanszírozása e szerint történt illetve a közoktatási normatíva átadás is az Óvodafenntartó társulásnak.


6.§ Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait 2017. évben a 8.sz. melléklet tartalmazza.


7.§ Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, Kincstárjegy vásárlása a  9. sz. melléklet szerint történt.


8.§ Az önkormányzat közvetett kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza, részletezi.


9.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza rendelet 12.sz. és a 13.sz. melléklete.                                                                      


Záró rendelkezés


10.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csoboth Tamás                                                          Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna              polgármester                                                                                    jegyzőZáradék: Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.somberek.hu honlapon 2018.05. 22-én kihirdetésre került.Somberek, 2018. május 22.                                                     Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna                                                                                                                                         jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
480.09 KB
2. melléklet
847.85 KB
3. melléklet
468.59 KB
4.a.melléklet
374.4 KB
4.b. melléklet
394.42 KB
5, melléklet
760.5 KB
6. melléklet
384.63 KB
7. melléklet
292.68 KB
8. melléklet
284.52 KB
9. melléklet
340.82 KB
10. melléklet
434.41 KB
11. melléklet
273.04 KB
12. melléklet
265.68 KB
13. melléklet
445.4 KB
14. melléklet
317.36 KB
15. melléklet
198.49 KB
1.függelék
122.57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!