nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-26 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1.) bek.-ben biztosított jogkörében a 2016 . évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. §.

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az Önkormányzati Hivatalra, Karancsberényi Margaréta Óvodára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó nem intézményesített szakfeladatokra terjed ki.


2. §.


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:


a) Önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

             - Karancsberényi Margaréta Óvoda 2014.09 hótól


b.) Feladat-ellátási megállapodás alapján-ellátott feladatok:

- Igazgatási feladatok – Karancslapujtői Közös Önkormányzati Hivatal

            - Fogorvosi ellátás – Községi Önkormányzat, Karancslapujtő


(2) A címrendet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16) rendelete határozta meg.

Az Önkormányzati Hivatal és az Óvoda dologi kiadása külön-külön önálló címet alkotnak.      A nem intézményi kiadások a 3 sz. melléklet szerinti felsorolásban ugyancsak külön-külön címet alkotnak.


3. §.(1) Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

85.454.626 Ft összbevétellel,

71.142.306 Ft összkiadással

jóváhagyja.


Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karancsberényi Margaréta Óvoda vonatkozásában a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8.1, 8.1.1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően


13.682.348 Ft összbevétellel,

13.656.852 Ft összkiadással

jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként 6.1. és 6.2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el, az Óvoda bevételeit és kiadásait pedig a 8.1 és 8.1.1 mellékletben foglaltak szerint.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi tényleges átlaglétszámát 12 főben hagyja jóvá, a Karancsberényi Margaréta óvoda átlaglétszámát 3 főben hagyja jóvá.


5. §


(1) Az önkormányzatnak és az Óvodának felújítási kiadása nem volt.


(2) A beruházási kiadások teljesítését 2.736.429 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Az Óvodának ilyen kiadása nem volt.


6. §.


Az önkormányzat 989.445 Ft tartalékot használt fel.


7. §.


Az önkormányzatnak 2016. évben Európai Uniós projektje nem volt (5. sz. melléklet szerint).


8. §.


Az képviselő-testület az önkormányzat és az Óvoda költségvetési maradványát a 9. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.


9. §.


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 5. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.


10. §.


Az önkormányzatnak nem volt hitelállománya (3. számú tájékoztató tábla), az adósságállományt pedig a 4. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.
11. §.


Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 2. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.


12. §.


Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerint vagyonát a 7.1, 7.2. számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 386.930.756 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7.2. sz. melléklet szerint fogadja el.


13. §.


Az önkormányzat 2015-2016. évi bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.14. §.


Az önkormányzat által támogatott civil szervezeteket a 6. számú tájékoztató tábla mutatja be.15. §.


A tényleges feladatmutatók alapján elvégzett normatív elszámolás (beszámoló 11/C űrlap) alapján az önkormányzatnak 60.306 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett és kamatalapba nem tartozik.Záró rendelkezések

                       

16. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Karancsberény, 2017. április 24. Csabainé Freistág Erzsébet                                                                      Lantos Ibolya   

       polgármester                                                                                          jegyző
A rendelet kihirdetve:


Karancsberény, 2017. április 25.                                                                                                                 Lantos Ibolya

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
táblák
406.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!