nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 - 2017-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva Jászapáti Városi Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Jászapáti Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § -a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:


(1c)     A képviselő-testület a Jászapáti Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak IV. negyedévi módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


 a.) 2016.III. negyedéves bevételi előirányzata:                                1.209.000.049 Ft

       IV. n.éves bevételi előirányzat változás:                                         84.921.478 Ft

                        Módosított bevételi előirányzatát                                    1.293.921.527 Ft-ban  


b.) 2016. III. negyedéves kiadási előirányzata:                                 1.209.000.049 Ft

      IV. n. éves kiadási előirányzat változás:                                         84.921.478 Ft

                        Módosított kiadási előirányzatát                                     1.293.921.527 Ft-ban                         


2. §


  1. A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép,
  2. A Rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1. sz. melléklete lép
  3. A Rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.2. sz. melléklete lép
  4. A Rendelet 2.3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.3. sz. melléklete lép
  5. A Rendelet 2.4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.4. sz. melléklete lép
  6. A Rendelet 2.5. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.5. sz. melléklete lép


3. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
1.55 MB
2.1. számú melléklet
1.53 MB
2.2. számú melléklet
895.92 KB
2.3. számú melléklet
822.5 KB
2.4. számú melléklet
872.71 KB
2.5. számú melléklet
881.16 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!