nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
9/2015 (XI.26..)
Hatályos:2016-01-01 - 2017-12-31
9/2015 (XI.26..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete A helyi adókról

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról


Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. A helyi adók típusai


1. § (1) Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

a) a magánszemélyek kommunális adóját és

b) a helyi iparűzési adót

c) az idegenforgalmi adót

vezeti be.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adókat határozatlan időre vezeti be.


2. A magánszemélyek kommunális adója


2. § (1) A magánszemélyek kommunális adójának évi mértékei az alábbiak:

a)     belterületi telek után 5.000 forint

b)     a) pontba nem tartozó zárkerti telek után 3.000 forint

c)     a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik 5.000 ft.

(2) Az egyedül élő 70. életévét betöltött személy évente 50 % adókedvezményben részesül.

(3) Mentes az adó alól az (1) bekezdés a)-b) pontban fel nem sorolt telek és az építmény.


3. Helyi iparűzési adó


3. § (1) A helyi iparűzési adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 1,8 %.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén mértéke naptári naponként 5.000 Ft.


4. Idegenforgalmi adó


4. § (1) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 forint.


5. Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 20/2011. (XII.08) rendelet,  a helyi adókról szóló 9/1999. (XI.30.) rendelet, valamint az azt módosító 12/2001. (XI.28) rendelet, 6/2003. (III.26.) rendelet, 15/2003. (XI.25.) rendelet, 14/2004. (VI.29.) rendelet, 19/2004. (XI.30.) rendelet, 23/2004. (XI.30.) rendelet, 6/2011. (II.14.) rendelet.


Vérteskethely, 2015. november 25.


                         Tóth János                                                              dr. Cserhalmi Antal

polgármester                                                                        jegyző


 A rendelet kihirdetve 2015. november 26.


dr. Cserhalmi Antal

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!