nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 7/2017 (V.2..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-03 - 2017-05-04
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 7/2017 (V.2..) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 21/2015.(XI.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 2. és 3. pontjai.

2. § Hatályát veszti a R. 12/A. § (2)-(9) bekezdései.

3. § Hatályát veszti a R. 14/A. §-a
4. § Hatályát veszti a R. 1. és 2. melléklete.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Balatonszabadi, 2017. május 2.dr. Töpler Eszter
jegyző    Király Kálmán
 polgármesterKihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került 2017. május 2. napján a Polgármesteri Hivatal előtti külső hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.


                        dr. Töpler Eszter                                            jegyző    Csatolmányok

Megnevezés méret
7/2017.(V.2.) adórendelet módosítás
273 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!