nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-01 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (továbbiakban: Nsztv.) 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1.§


(1) A rendelet hatálya Szepetnek község közigazgatási területére terjed ki.


(2) A helyi népszavazásra az Nsztv-ben, valamint ezen önkormányzati rendeletben meghatározottak irányadók.


2.§


Helyi népszavazást a település választópolgárai 25%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet a polgármesternél, ebben az esetben a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 5/2004. (II. 11.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2001. (VI. 26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


Szepetnek, 2015. szeptember 29.


Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyzőZáradék:


A rendeletet kihirdetésre került: 2015. szeptember 30.Szalai-Gaál Mónika


jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!