nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2017 (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-06-01 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2017 (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI, VALAMINT A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 19. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § A rendelet hatálya a Gyöngyösoroszi Község közigazgatási területén történő házasságkötésekre terjed ki.


  1. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelemről a jegyző, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.


(2) A kérelmet a házasuló feleknek írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségén (3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth út 147.)


(3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés napját az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban Atv.) 27. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével kell meghatározni.


(4) Hivatali munkaidőnek minősül a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában meghatározott munkaidő.


(5) A házasságkötésre kijelölt hivatali helyiség, Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat tanácskozó terme.


(6) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen az engedélyezést megelőzően az anyakönyvvezető szemlét tart és a szemlén tapasztaltakról tájékoztatja a jegyzőt.


  1. § Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért a többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjat nem állapít meg.


  1. § (1) Az anyakönyvvezetőt a hivatali időn kívül történő házasságkötés esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban Kttv.) meghatározott rendkívüli munkavégzésért járó szabadidő illeti meg.


(2) A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőt a Kttv. szabályai szerint kell kiadni.


5. § (1) A rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba.


(2)  Hatályát veszti Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VI.3.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!