nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017(XII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-12-31
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017(XII.11.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében, valamint 232/A. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében – a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről a következőket rendeli el:


1. §


A Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal Geszterédi Kirendeltségénél a 2018. évben július 23. napjától augusztus 3. napjáig; és december 19. napjától december 28. napjáig igazgatási szünetet rendel el.2. §


Ez az önkormányzati rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, és 2018. december 31. napján hatályát veszti.


                    Szabó József  sk.                                                       Dr. Gyirán Zoltán sk.

                     polgármester                                                                   jegyzőA rendeletet kihirdettem:


2017. december 11. napján

                                                

                                                      Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                   jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!