nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sáta község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (X.14..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-15 -tól
Sáta község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (X.14..) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(X.14.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításárólSáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


   A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


   Az 1 § (1) bekezdés szerinti területen  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást  közszolgáltatási  szerződés alapján kizárólagos joggal a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű  Társaság(továbbiakbak:közszolgáltató) látja el.  1. §


  1.  A rendelet 2016. október 15. napján lép hatályba.


  1.  A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.


Sáta, 2016. október 10.                        Szalmás Zsoltné sk.                                         Antal  Mária sk.

                          polgármester                                                     jegyzőZáradék:


   A rendelet 2016. október 14. napján a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.
                                                                                              Antal Mária

                                                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!