nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-04-01 - 2011-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.11.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003 (XII. 11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


                                                                    1.§


A rendelet 5.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ (3) Az étkezésért fizetendő, térítési díjakat  e rendelet melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által a szolgáltatónak fizetendő díj: 2010 április 1-től  365 Ft+ ÁFA/adag.                                                                      2.§


A rendelet melléklete helyében e rendelet melléklete lép.                                                                   3.§


A rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
120.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!