nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-07 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)  Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 4/2014. (II.25.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése


2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:


Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

Kiadások főösszege

348 928

472 646

420 622

89,0 %

Bevételek főösszege

348 928

472 646

472 926

100,1 %


(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. számú melléklet mutatja be.I. A költségvetési bevételek


3. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek

a) eredeti előirányzatait,

b) a módosított előirányzatokat,

c) az év végi teljesítést, valamint

d) a teljesítés alakulását

az 2. számú melléklet bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.


II. A költségvetési kiadások


4. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak

a) eredeti előirányzatait,

b) a módosított előirányzatokat,

c) az év végi teljesítést, valamint

d) a teljesítés alakulását

a 3/a. számú melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 3/b. számú melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.


III. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

 

5. §

Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.IV. A költségvetési maradvány


6. §

(1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány 52 305 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány értéke 8 060 eFt, ennek megfelelően a szabad maradvány értéke 44 245 eFt, amely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében fejlesztési célok fedezetére különít el.

(3) Az önkormányzat maradványkimutatását a képviselő-testület az 5/a. számú melléklet szerint, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását az 5/b. számú melléklet szerint fogadja el. 


V. A költségvetési létszámkeret


7. §

A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.VI. Egyéb rendelkezések


8. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.


(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.(3) Az önkormányzat részletes könyvviteli mérlegét a 9. számú melléklet, eredménykimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.Záró rendelkezések


9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szilvásvárad, 2015. április 27.
                      ..................................................                ..................................................

                                 Szaniszló László                       Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                    polgármester                                                 jegyző

                                                                              PhA rendelet kihirdetve:


Szilvásvárad, 2015. május 7.


                                              

                       … ..................................................

                   Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet
28.5 KB
2.sz.melléklet
64 KB
3.a. melléklet
61.5 KB
3.b. melléklet
95 KB
4. sz. melléklet
25 KB
5.a. melléklet
21.5 KB
5.b. melléklet
21.5 KB
6. sz. melléklet
12.01 KB
7. sz. melléklet
37 KB
8. sz. melléklet
23.5 KB
9. sz. melléklet
41.5 KB
10.a. melléklet
25.5 KB
11.b. melléklet
25.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!