nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-02-27 - 2012-02-27
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 27/2003.(XII.11.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


2012. január 01. napján hatályát veszti Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 27/2003.(XII.11.) önkormányzati rendelete.


2.§


Ez a rendelet 2012. február 27. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!