nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (VI.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-14 - 2016-06-14
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (VI.14.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 1/2016.(I.29.) számú önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Hatályát veszti a Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló 1/2016. (I.29.) számú önkormányzati rendelet.2.§


Ez a rendelet 2016. június 14. napján 16 óra 07 perckor lép hatályba.


                        Farkas Ferenc s.k.                                                      Biróné dr. Boros Anikó s.k.

                            polgármester                                                                      jegyző


Kihirdetési záradék:


Ez a rendelet 2016. június 14. napján 16 óra 07 perckor kerül kihirdetésre.
                                                                                                          Biróné dr. Boros Anikó

                                                                                                                      jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!