nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 4/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-27 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 4/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 11/2005. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29. § -ban leírtak szerint, a partnerségi egyeztetési lehetőség biztosításával[1] a Kormányrendelet 36. §, 37. § (2) bekezdés b.) pontjában megjelölt, a 9. mellékletében meghatározott a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek[2], a 37. § (2) bekezdés c.) pontjában megjelölt, érintett területi[3] és települési önkormányzatok[4] valamint az egyes tervek „(13) Jelen rendeletet a VÁTI Városépítési Kft. (1085 Budapest, József körút 29.) által 4296/2012 törzsszámon készített záradékolt szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.”

2. §      Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25. napján tartott ülésén.


Győriné dr. Czeglédi Márta                                                     dr. Voller Erika

         polgármester                                                                               jegyző

                                                                          

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2015. február 26.


                                                                                                    dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző          [4] A módosítással kapcsolatos TÁJÉKOZTATÁS felhívta a figyelmet a város honlapján és a hirdetőtáblán 21 napig a dokumentumok megtekintésének lehetőségére.

A véleményezési joggal rendelkező, az egyeztetési eljárásban megkeresett szervek a következők (a megkereséskori elnevezéssel):

[4] Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyelősége, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Szolnok Járás Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály JNSZ Megyei Telephelye, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

[4] Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Mészáros János megyei főépítész.

[4] Jászágó Önkormányzata, Boldogi Önkormányzat, Tóalmás Önkormányzata, Pusztamonostor Önkormányzata, Zsámbok Önkormányzata, Hatvan Önkormányzata, Csány Önkormányzata, Tura Önkormányzata, Szentlőrinckáta Önkormányzata

[4] Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Állam, Szolnok Járás Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Jászfényszaru Város Jegyzője
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
3.79 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!