nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-11 - 2018-02-09
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetményalapjáról

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, továbbá a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése szerint megállapított illetményalap összege 2017. évben 44 448 Ft.

2. § (1) A Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletet 2017. január 1-jétől visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2016.(II. 13.) önkormányzati rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!