nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-01 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2016. /V.31/ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletének módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2016. /V.31/ önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletének módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete  a 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                                  

1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési bevételeket 302.817 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   226.456 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                18.380 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           45.044 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                               643 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                    11.157 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        442 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   695 ezer Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási összegét 299.914 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                

          - felhalmozási kiadások                                                               12.485 ezer Ft

beruházási kiadások                                                            7.618 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                        800 ezer Ft

felhalmozási célú tartalék                                                  4.067 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                               287.429 ezer Ft

személyi juttatások                                                              72.674 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        17.000 ezer Ft

dologi kiadások                                                                   71.666 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                4.974 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                               116.161 ezer Ft

működési célú tartalék                                                         4.954 ezer Ft


2.§.


A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:    


(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 40.533 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                   39.995 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                      348 ezer Ft

Kiadások:

Személyi juttatások                                                          26.984 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó          7.303 ezer Ft

Dologi kiadások                                                                 6.146 ezer Ft

Záró rendelkezések


3.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2016. május   30.
Léránt Ferenc                                                                         dr. Hercz Judit

polgármester                                                                                   jegyző

                                                                                    

                                  

Kihirdetve: 2016. május 31.

                                                                                                          dr. Hercz Judit

                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
158.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!