nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.14.) rendelete
Hatályos:2017-02-14 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.14.) rendelete
a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) rendeletének módosítása

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk által biztosított jogalkotási hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak alapján valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el:1 §


/1/ Kiadás-bevétel előirányzatok módosítása


  1. Többlettámogatás terhére történő módosítások

     

A Képviselő-testület a 2016. december 31-ig engedélyezett pótelőirányzatokat tudomásul veszi, s ennek megfelelően


a.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében                                     157 471 495 Ft

                                                                                                                                                                                

         többlettámogatást állapít meg.


      A többlettámogatás terhére kiadási előirányzat változások:

                         Óvoda költségvetésében

                                   - személyi kiadás előirányzat növekedés                          123 259 Ft

                                   - járulékok előirányzat növekedés                                      33 280 Ft

                         MESZI költségvetésében

                                   - személyi kiadási előirányzat növekedés                          270 323 Ft

                                   - járulékok kiadási előirányzat növekedés                           72 988 Ft

                         Könyvtár költségvetésében

                                   - személyi kiadási előirányzat növekedés                              6 400 Ft

                                   - járulékok kiadási előirányzat növekedés                             1 728 Ft

                         Polgármesteri Hivatal költségvetésében

                                   - személyi kiadási előirányzat növekedés                          336 800 Ft

                                   - járulékok kiadási előirányzat növekedés                           90 936 Ft

                         Önkormányzat költségvetésében

                                   - személyi kiad. előirányzat növekedés                             163 972 Ft

                                   - járulékok kiad. előirányzat növekedés                              87 048 Ft

                                   - felújítás előirányzat növekedés                                  90 020 889 Ft

                                   - beruházás előirányzat növekedés                               64 877 032 Ft

                                   - szoc. feladatok előirányzat növekedés                       1 386 840 Ft         

     Kiadási előirányzat növekmény összesen:                                          157 471 495 Ft


b.) az Önkormányzat költségvetésében                                                        4 212 779 Ft

bevétel csökkenést állapít meg. 


         A bevétel csökkenés miatti előirányzat változások:

                        Önkormányzat költségvetésében

 - gyermekétkeztetési támogatás csökk.          1 673 379 Ft

 - köznevelési feladatok támogatás csökken     2 539 400 Ft


      Bevételi előirányzat csökkenés összesen:                                                 4 212 779 Ft

  

     A bevétel csökkenés miatti kiadási előirányzat változások:


            Önkormányzat költségvetésében:

            Óvoda költségvetésében:

                                   - személyi kiadás előirányzat csökken                                  1 621 433 Ft

                                   - járulékok előirányzat csökken                                                437 967 Ft

                                   - működési kiadás előirányzat csökken                               480 000 Ft

                                                                                                                             2 539 400 Ft


    Kiadási előirányzat csökkenés összesen:                                                       4 212 779 Ft  1. Többletbevétel terhére történő módosítások


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

Bevételi előirányzat emelkedés:


          - Bírságból származó bevétel                                                                        879 499 Ft

          - Iparűzési adóbevétel                                                                                         49 014 110 Ft

          - Bérbeadásból származó bevétel                                                             13 718 419 Ft

          - Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól                 44 993 291 Ft

          - Működési célú támogatás társadalombiztosítási alapoktól                        728 600 Ft

          - Központi kezelésű támogatás                                                                  3 219 000 Ft

          - Ingatlan értékesítés                                                                                  1 065 200 Ft

          - Szolgáltatások ellenértéke                                                                          480 060 Ft

          - Egyéb működési bevételek                                                                        175 000 Ft


Bevételi előirányzat növekmény összesen:                                                  114 273 179 FtKiadási előirányzat emelkedés


          - Tárgyi eszköz beszerzés                                                                  10 092 108 Ft

          - Személyi juttatások                                                                        24 570 782 Ft

          - Járulékok                                                                                           2 835 780 Ft           

          - Dologi kiadások                                                                                8 703 281 Ft

          - Felújítási kiadás                                                                              10 223 069 Ft

          - Term.ny.gyermekvédelmi támogatás                                                 3 219 000 Ft

          - Tartalékalap                                                                                    54 774 340 Ft


Kiadási előirányzat növekmény összesen:                                                114 418 360  FtKiadási előirányzat csökkenésKiadási előirányzat csökkenés összesen:                                                           145 181 Ft


KÖNYVTÁR költségvetésében


Bevételi előirányzat emelkedésBevételi előirányzat emelkedés összesen:                                                        3 121 711 Ft


 Kiadási előirányzat emelkedés


Kiadási előirányzat emelkedés összesen:                                                        3 121 711 Ft


  1. Tartalékalap terhére történő módosítások


Kiadási előirányzat csökkenés


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

          - Tartalékalap                                                                                         37 238 859 Ft


Kiadási előirányzat. csökkenés összesen:                                                      37 238 859 Ft


Kiadási előirányzat növekedés


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében


          - Civil szervezetek támogatása                                                               700 000 Ft

          - Felújítási kiadások                                                                          14 754 363 Ft

          - Beruházási kiadások                                                                                      5 670 000 Ft

          - Személyi kiadások                                                                                205 000 Ft

          - dologi jellegű kiadások                                                                    13 130 634 Ft

          - szociális jellegű kiadás                                                                          354 000 Ft           

         

ÓVODA költségvetésében

- Személyi kiadások                                                                                756 000 Ft

          - Járulékok                                                                                              204 000 Ft


KÖNYVTÁR  költségvetésében

- Tárgyi eszköz beszerzés                                                                        732 254 Ft

          - Dologi kiadás                                                                                         23 000 Ft


MESZI költségvetésében

- Személyi kiadások                                                                                  90 000 Ft

         

HIVATAL  költségvetésében

- Személyi kiadások                                                                                 56 000 Ft

          - Járulékok                                                                                               13 608 Ft

          - Dologi  kiadások                                                                                  550 000 Ft


Kiad. előirányzat emelk. összesen:                                                           37 238 859 Ft  1. Finanszírozási műveletek miatti módosítások


Bevételi előirányzat emelkedés:


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében


Bevételi előirányzat emelkedés összesen:                                                 230 000 000 Ft


Kiadási előirányzat emelkedés


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében


Kiadási előirányzat emelkedés összesen:                                                230 000 000 Ft
/2/ Az elrendelt előirányzat módosítások a 2016. évi költségvetésben átvezetendőek


/3/ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Majoros János s.k.                                                   Dr. Szombati Csaba Gábor s.k.

   polgármester                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!