nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (V. 29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

                                                          

Pácin Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

  4 /2015. ( V. 29. )

önkormányzati rendelete


Az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló

1/2014 ( II. 7. )

önkormányzati rendelete módosításárólPácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
 1. §.


Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete   3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:(1) A  Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését


  878 150 e Ft bevétellel és  kiadással


  állapítja meg.


  (2) A rendelet 1-18. melléklete helyébe e rendelet 1-18. melléklete lép.


  1. §.


  Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                                      Gégény Zsuzsanna               Csonka István                          

                                           polgármester                          jegyző  Csatolmányok

  Megnevezés méret
  Táblázatok
  339.28 KB


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!