nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 -tól
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 9/1993. (XII. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Gersekarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. § Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítéséről szóló 9/1993. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Gersekarát, 2017. március 27.
            Pászthory Istvánné                                                    Kissné Mátyás Éva

               polgármester                                                                     jegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetése 2017. március 31. napján megtörtént.
                                                                                              Kissné Mátyás Éva

                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!