nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-03-01 - 2016-12-31
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete
a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról

Szerkesztés...


Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2013. (II. 25)

Önkormányzati rendelet


A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról


Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdésében, valamint

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

(továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Szt. 59.§ (1) és

62.§ (1) bekezdésében, valamint a Gyvt. 41.§ (1), 94.§ (2), 147.§ (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


Nyersanyagköltség (nyersanyagnorma)


(1) Az óvodai ellátottak 1 napra jutó (tízórai, ebéd, uzsonna) élelmezési nyersanyagköltsége:

      265 Ft ÁFA-val


(2) Az általános iskolai tanulók 1 napra jutó ebéd élelmezési nyersanyagköltsége: 245 Ft.


(3) Zöld Udvar Óvoda alkalmazottjai: 265 Ft


(4)  Vendég ebéd  (engedélyezett)  és szociális étkezők (felnőtt ebéd) 1 napra jutó nyersanyagköltsége: 245 Ft.


Térítési díj


2.§


(1) Az étkezést igénybe vevők által fizetendő napi térítési díjak:


a)  Óvodai ellátottak   265 Ft


b)  Általános iskolai tanulók: 245 Ft.


c)  Tereskei Zöld Udvar Óvoda  alkalmazottai (tízórai, ebéd, uzsonna):  265  Ft


d) Vendégebéd és a szociális étkezés tejes összegű  ebéd  térítési díja:  540 Ft,

    A szociális étkezők esetében  alábbi kedvezménnyel kell megállapítani:       


45.000 Ft alatti  jövedelmű szociális étkezők térítési díja: 355.-Ft

45.000 - 60.000 forint nyugdíjú szociális étkező térítési díja: 385 Ft

60.000 - 70.000 forint nyugdíjú szociális étkező térítési díja: 410

70.000 - 80.000 forint nyugdíjú szociális étkező térítési díja:  435.- Ft       

80.000 - 90.000 forint nyugdíjú szociális étkező térítési díja: 460.- Ft                        

90.000 forint és 100.000 közötti  nyugdíjú szociális étkező térítési díja: 480.- Ft

      100.000 forint feletti nyugdíj esetén 540 Ft


(2) A gyermekétkeztetésben résztvevők személyi térítési díját az (1) bekezdés, valamint a

Gyvt. 148.§-ban, és 151.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint az intézményvezető

állapítja meg.


(3) Az ebédkihordásért fizetendő személyi térítési díj a jövedelmi viszonyoktól függetlenül

ebéd-adagonként  50  Ft.


Záró rendelkezés


3.§


(1)  Ez a rendelet a 2013. március  1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az élelmezési norma, illetve és térítési díjak megállapításáról  szóló  9/2007. (IX. 6.) önkormányzati rendelete.


Tereske, 2013. február  25


Urbán Pál                                                                          Góg Katalin

polgármester                                                                       mb.jegyzőKihirdetési záradék:                                                 

A rendelet  kihirdetve:

2013. február 25-én                                                             Góg Katalin

                                                                                              mb. jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!