nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-01 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL törvény 77.§-a alapján az alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatait.


Általános rendelkezések


1.§

Az önkormányzat a közművelődési tevékenysége során arra törekszik, hogy biztosítsa
Tornyiszentmiklós polgárainak jogát, hogy

a/         megismerhessék a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét,

b/         igénybe vegyék a könyvtári, a közművelődési intézmények szolgáltatásait,

c/         műveltségüket, készségeiket életük minden szakaszában gyarapítsák,

d/         közművelődési jogaik érvényesítésére közösséget hozzanak létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítsanak, működtessenek.


2.§

Az önkormányzat közösségi színtere, könyvtára nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

A közművelődési tevékenység érvényesítése során tilos bármely hátrányos megkülönböztetés.


A rendelet hatálya


3.§.

E rendelet hatálya kiterjed


Az önkormányzat közművelődési feladatai


4.§

Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,


Az önkormányzat közművelődési intézményei és közösségi színterei


5.§

(1) Az önkormányzat az alábbi közösségi színtereket működteti:

(2) Az önkormányzat állandó kiállítást tart fenn:(3) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátásába bevonandó szervezetek


A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése

és finanszírozása


6.§.

(1) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.


(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közösségi színterek fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.


Záró rendelkezések


7.§

E rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba. ezzel egyidejűleg az önkormányzat 9/1999. (VII. 6.) rendelete hatályát veszti.Tornyiszentmiklós, 2018. augusztus 29.                          Végh László sk.                                                  dr. Novák Anett sk.

                          polgármester                                                            jegyző
Kihirdetve: Tornyiszentmiklós, 2018. augusztus 30.
                                                                                                    dr. Novák Anett

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. függelék
13.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!