nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
Szepetnek Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő – testületének

1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Szepetnek Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


Egységes szerkezetben a 6/2014. (III. 20.), 13/2014. (IX. 24.), 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletekkel


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. Törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31. ) Kormányrendelet 27.§-ára és Magyar Köztársaság 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.. törvényre figyelemmel a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

1. §.


A rendelet hatálya kiterjed

 1. az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira és
 2. az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §.[1]


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.


                                   SZEPETNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


(1)       A képviselő-testület Szepetnek Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését:

a)  292.013 ezer Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  288.757 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                     741 ezer Ft,

- felhalmozási célra igénybe vett kommunális adó összege:                 2.515 ezer Ft


b) 292.013 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  288.757 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege                   3.256 ezer Ft,A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.


(2)       Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet Ö/1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3)       A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


(4)       A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az önkormányzat fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

                                                          

(5)[2] A R. Ö/1-Ö/11., Ö/13, Ö/14/1.  mellékletei helyébe ezen rendelet Ö/1-Ö/11., Ö/13., Ö/14. mellékletei lépnek.                       

                                                          

3. §


Szepetneki Királyi Pál Óvoda és ÁMK[3]


(1)       A képviselő-testület az intézmény 2014. évi költségvetését:


a)  75.380 ezer Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  74.367 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                 1.013 ezer Ft,


b) 75.380 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  74.367 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                1.013 ezer Ft,


(2)       Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményi szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet Á/1. és Á/2. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.(3)       A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


(4)[4] A R. Á/1-Á/6, Á/8.  mellékletei helyébe ezen rendelet Á/1-Á/6, Á/8.  mellékletei lépnek.
                                                                      4.§


                                   KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL[5](1)       A képviselő-testület az intézmény 2014. évi költségvetését:


a)  52.828 ezer Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  52.617 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                   211 ezer Ft,


b) 52.828 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  52.617 ezer Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                   211 ezer Ft.


(2)       Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményi szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet K/1. és K/2. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A R. K/1-K/9. mellékletei helyébe ezen rendelet K/1-K/9. számú mellékletei lépnek.


(4) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650.- Ft-ban állapítja meg, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3-4) bekezdései alapján egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselőnek 2014. évre 20%-os illetménykiegészítést állapít meg.


(5) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) és 226. § (7) bekezdései alapján a köztisztviselőknek havonta 1.000.- Ft bankszámla-hozzájárulást állapít meg 2014. évre.


(6)[6] A R. K/1-K/8.  mellékletei helyébe ezen rendelet K/1-K/8.  mellékletei lépnek.Szepetnek-Sormás-Semjénháza Községi Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása


(1)       A képviselő-testület a társulás 2014. évi költségvetését:


a)  35 948 E Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  35 948 E Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:         0 E Ft,


b) 35 948 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:                  35 948 E Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                      0 E Ft,


(2)       Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását intézményi szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet T/1. és T/2. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. §


                                               A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg


                                   Szepetnek Községi Önkormányzat


(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházás, kisértékű tárgyi eszköz kiadásának részletezését az Ö/11. sz. melléklet szerint határozza meg.


(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében felújítást nem tervez.


(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei a 2014. évben nincsenek. (Ö/16.sz. melléklet)


(4) Az Önkormányzat a 2014. évben engedélyezett létszámát 16 főben állapítja meg a képviselő-testület. A közfoglalkoztatottak létszáma az önkormányzatnál 8 fő (Ö/6.sz.melléklet)


(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat kormányzati funkció szerinti megoszlásban az Ö/7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat az Ö/10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezésé6t az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ö/1 sz. melléklet tartalmazza.


(8)  Az önkormányzat a 2011.évi CXIV. törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot nem tervez.


(9)  Az önkormányzat a 2014. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programjait, projektjeit az Ö/14. sz. melléklet tartalmazza.


(10)  Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.


(11) Az önkormányzatot megillető 2014. évi normatív hozzájárulásokat és a normatív kötött felhasználású támogatásokat jogcímenkénti bontásban az Ö/4. sz. melléklet tartalmazza.


6. §.


Szepetneki Királyi Pál Óvoda és ÁMK


(1) Az intézmény költségvetésében szereplő beruházások, kisértékű tárgyi eszközök beszerzését az Á/2. sz. melléklet szerint határozza meg.


(2) Az intézmény 2014. évi költségvetésében felújítást nem tervez.


(3) Az intézmény a 2014. évben engedélyezett létszámát 11 főben állapítja meg. (Á/4. sz. melléklet)


(4) A Képviselő-testület az intézmény költségvetésében szereplő dologi kiadásokat kormányzati funkció szerinti megoszlásban az Á/5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


((5)  Az intézmény a kiadások között tartalékot nem állapít meg.


7. §.


                                   Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal


(1) Az intézmény költségvetésében szereplő beruházások, kisértékű tárgyi eszközök beszerzését a K/2. sz. melléklet szerint határozza meg.


(2) Az intézmény 2014. évi költségvetésében felújítást nem tervez.


(3).Az intézmény a 2014. évben engedélyezett létszámát 12 főben állapítja meg.(K/4. sz melléklet)


(4) A Képviselő-testület az intézmény költségvetésében szereplő dologi kiadásokat kormányzati funkció szerinti megoszlásban a K/5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


((5)  Az intézmény a kiadások között tartalékot nem állapít meg.8. §.


Szepetnek-Sormás-Semjénháza Községi Önkormányzatok Intézmény-fenntartó Társulása


 (1) A társulás 2014. évi költségvetésében beruházást, felújítást nem tervez.


(2) A Képviselő-testület a társulás költségvetésében szereplő működési célú átvett pénzeszközöket (állami támogatást) finanszírozás formájában a Királyi Pál Óvoda és ÁMK részére átadja. (T/1 és T/2 sz. melléklet)


9. §.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)       Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)       Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3)       A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4)       Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki. A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.


(6)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselőtestületi döntés alapján.


(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


10. §


Az előirányzatok módosítása


(1)       Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a – vonatkozó jogszabályokban megjelölt határidőben - Képviselő-testület dönt.


(2)       A Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.


 1. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást elvégezhetik.11.§.


Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása


 1. Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.


 1. Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni.  A 2014. évi támogatás feltétele, hogy a 2013. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.Készpénzben történő teljesítése


12.§


Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:


 1. bérjellegű kifizetések
 2. készpénzelőleg
 3. postai kézbesítés
 4. belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
 5. karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 6. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
 7. reprezentáció,
 8. jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i)    utazási költségtérítés, bérlet,

j)   természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés

k)  élelmiszer ellátmány beszerzése,

l)   ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése

m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

n)  jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.A követelések elengedése


13.§.


(1)       A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.


(2)       A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

 1. a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettségként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
 2. a ) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.


(3)       A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.Záró rendelkezések


14. §


 1.       Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 2.       A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szepetnek, 2014. február 3.

Vlasicsné Fischl Timea sk.

polgármester


Szalai-Gaál Mónika sk.

jegyző
A rendelet kihirdetve:


Szepetnek, 2014. február 5.Szalai-Gaál Mónika

jegyző

Szepetnek, 2014. március 17.

Vlasicsné Fischl Timea sk.

polgármester


Szalai-Gaál Mónika sk.

jegyző
A rendelet kihirdetve:


Szepetnek, 2014. március 20.Szalai-Gaál Mónika

jegyző
Szepetnek, 2014. szeptember 15.

Vlasicsné Fischl Timea sk.

polgármester


Szalai-Gaál Mónika sk.

jegyző
A rendelet kihirdetve:


Szepetnek, 2014. szeptember 24.Szalai-Gaál Mónika

jegyzőSzepetnek, 2015. május 28.

Vlasicsné Fischl Timea sk.

polgármester


Szalai-Gaál Mónika sk.

jegyző
A rendelet kihirdetve:


Szepetnek, 2015. május 29.Szalai-Gaál Mónika

jegyző
[1]

Módosította az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. május 30. de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.


[2]

Megállapította az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. május 30. de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni

[3]

Módosította az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. május 30. de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni

[4]

Megállapította az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2015. május 30. de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni


[5]

Módosította a 6/2014. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. március 21-től, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.


[6]

Megállapította az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2015. május 30. de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni


Csatolmányok

Megnevezés méret
ÁMK költségvetése
95.5 KB
Önkormányzat költségvetése
174.5 KB
Intézményfenntartó Társulás költségvetése
33 KB
Közös hivatal költségvetése
35.56 KB
Költségvetés módosítása
37.15 KB
Önkormányzat költségvetés mód.
151 KB
ÁMK költségvetés mód.
43.5 KB
Közös hivatal költségvetés mód.
47.06 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!