nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-31 - 2016-06-01
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


1. §.

(1) Regöly Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének főösszegét 196.503 e Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 5. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 7. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
           Kelemen Csaba                                                             Kis-Fehér Katalin

             polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 30.


                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
31 KB
2. számú melléklet
31 KB
3. számú melléklet
50.5 KB
4. számú melléklet
49.5 KB
5. számú melléklet
50 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!