nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
5/2016 (IV.28..)
Hatályos:2016-04-29 -tól
5/2016 (IV.28..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2016. (IV.28.) önkormányzati  rendelete

Vérteskethely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és  a 2015. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról


Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Vérteskethely Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtását:


a) 163.249 EFt bevételi főösszeggel

b) 160.022 EFt kiadási főösszeggel


az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


2.§ Az önkormányzat kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.


3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési bevételeinek főösszegét 43.965 E Ft-ban, működési kiadásainak főösszegét 38.573 E Ft-ban, az önkormányzat felhalmozási bevételeinek főösszegét 119.284 E Ft-ban, felhalmozási kiadásainak főösszegét 121.449  E Ft-ban a 3. melléklet szerinti mérlegadatok alapján jóváhagyja.


4.§ Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak és bevételeinek célonkénti részletezését az  4. melléklet tartalmazza.


5.§ Az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz változásait a 5. melléklet tartalmazza.


 6.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.


7.§ A költségvetési maradvány-kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.


8.§ A Stabilitási tv. szerinti saját bevételek alakulását a 8. melléklet tartalmazza.


9.§  Az önkormányzat vagyonáról készült kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.


10.§ Az önkormányzatnak hitel állománya, adósság állománya 2015. évben nem volt.


12.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége 2015. évben nem volt.


13.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vérteskethely, 2016. április 27.Dr. Cserhalmi Antal                                      Tóth János

                                   jegyző                                              polgármester


Rendelet kihirdetve: 2016. április 28.


Dr. Cserhalmi Antal

                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
55.38 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!