nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-05-01 - 2011-05-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 15/2010.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (3) bekezdés, valamint 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A Képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 15/2010.(X.27.) rendelet (továbbiakban: R) 2.§ az alábbi f.) ponttal egészül ki:


„2.§ f.) Az éves költségvetési rendeletben meghatározott pénzeszközök elosztásáról – a költségvetési rendeletben meghatározott célokra – pályázat útján határoz.”


2.§


Az R. 3.§ d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3.§ d.) A normatív lakásfenntartási támogatási ügyek elbírálása.”


3.§


A rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a 15/2010.(X.27.) rendelet 3. § b.) és h.) pontja, valamint a 4.§ d.) pontja.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!