nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-21 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete
Szepetnek Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről


Egységes szerkezetben a 13/2013. (X. 9.), 5/2014. (III. 20.) önkormányzati rendeletekkelSzepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) , az államháztartásról szóló - 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) , valamint a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján a Szepetnek Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1. §.


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságára, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat intézményeire terjed ki.2. §[1]


A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület Szepetnek Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetését 267.334 eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.


(2) Szepetnek Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését 6.925 eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.


(3) Királyi Pál ÁMK 2013. évi költségvetését 70.625 eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.


(4) A Szepetneki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetését 47.699 eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.”


3. §.


Az Önkormányzat költségvetési bevételei


(1) Szepetnek Községi Önkormányzat bevételeit  1.  számú melléklet tartalmazza.


(2) Szepetnek Községi Önkormányzat  működési bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza


(3) Szepetnek Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak előirányzatát  4. számú melléklet tartalmazza.


(4) Szepetnek Községi Önkormányzat támogatás értékű működési és felhalmozási bevételeit a 5. számú melléklet tartalmazza.4. §.


A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei


(1) A Polgármesteri Hivatal bevételeit  az 1.  számú melléklet tartalmazza.


(2) A Polgármesteri Hivatal támogatás értékű működési és felhalmozási bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.


5.§.


A Királyi Pál ÁMK költségvetési bevételei


(1) A Királyi Pál ÁMK bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.


(2) A Királyi Pál ÁMK   működési bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza


6. §.


Az önkormányzat kiadásai


(1)A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.


(2)Szepetnek Községi Önkormányzat személyi juttatásait és az engedélyezett álláshelyek számát a 6. számú melléklet tartalmazza.


(3)Szepetnek Községi Önkormányzat tervezett dologi kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza


(4)Szepetnek Községi Önkormányzat tervezett működési kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.


(5)Szepetnek Községi Önkormányzat támogatás értékű kiadások, végleges pénzeszközátadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.


(6)Szepetnek Községi Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(7)Szepetnek Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.


7. §.


A Polgármesteri Hivatal kiadásai


(1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti  megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.


(2) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait   a 4. számú melléklet tartalmazza.


(3) A Polgármesteri Hivatal  tervezett dologi kiadásait az 5 és 7. számú melléklet tartalmazza


(4) A Polgármesteri Hivatal Szepetnek tervezett működési kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.


(5) A képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 38.650.- Ft-ban állapítja meg.


8. §.


A Királyi Pál ÁMK kiadásai


(1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.


(2) A Királyi Pál ÁMK személyi juttatásait és az engedélyezett álláshelyek számát a 4. számú melléklet tartalmazza.


(3) A Királyi Pál ÁMK tervezett dologi kiadásait a 5.és 7. számú melléklet tartalmazza


(4) A Királyi Pál ÁMK  tervezett működési kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.


9. §.


A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között a polgármester célszerűen a kiadási előirányzatot átcsoportosíthatja.


(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


10. §.


A gazdálkodás szabályai


A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről köteles a képviselőtestületnek a féléves zárszámadással egyidejűleg, azt követően a zárszámadáskor beszámolni. A polgármester ezzel egyidejűleg szükség esetén köteles a rendelet módosítására javaslatot tenni.


11. §.


Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. A teljesítésről a polgármester köteles a képviselő-testületnek a féléves zárszámadással egyidejűleg, azt követően a zárszámadás előtt beszámolni.


12. §.


Szepetnek Községi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Királyi Pál ÁMK  pénzeszközeit a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank ZRt-nél vezetett költségvetési számláján kezelik.


13. §.


(1) A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök célszerű hasznosítására - megfelelő garanciák biztosítása mellett - a polgármester gondoskodik.


(2) A hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(3) A tartalékok igénybevételére a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.


12. §.


Záró rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.Szepetnek, 2013. március 14.
Vlasicsné Fischl Timea                                               Zsiga Attila

                               polgármester                                                             jegyzőA rendelet kihirdetve:


2013. március 18.


Zsiga Attila

   jegyző
Szepetnek, 2014. március 20.
Vlasicsné Fischl Timea                                               Szalai-Gaál Mónika

                               polgármester                                                             jegyzőA rendelet kihirdetve:


2014. március 20.


Szalai-Gaál Mónika

   jegyző[1]

Megállapította az 5/2014. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. március 21., rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
209.5 KB
Melléklet
69 KB
Melléklet
67.5 KB
Melléklet
71.5 KB
Melléklet
97.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!