nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (IX.3.) rendelete
Hatályos:2019-10-13 - 2019-10-14
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (IX.3.) rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 4/2008.(II.20.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése, valamint 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.

Hatályát veszti Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 4/2008.(II.20.) rendelete.


2. §

Ez a rendelet 2019. október 13. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Vizi Zoltán

polgármester

dr. Kiss Tamás

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2019. szeptember 3.
dr. Kiss Tamás

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!