nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-01-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 35/2005. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A Rendelet 2. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!