nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-01 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelete
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 4/2015. (III.03. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TORNYISZENTMIKLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2016. ( I. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

4/2015. (III.03. ) ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL


Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (III.03 . ) önkormányzati  rendeletét ( továbbiakban: R ) a következőképpen módosítja:1.§


(1) A R 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) A képviselő testület által átruházott hatáskörben a polgármester lakhatást segítő támogatást állapíthat meg lakóingatlanonként 1 évre, havi rendszerességgel annak a tulajdonosnak, bérlőnek, vagy életvitelszerűen az ingatlant használónak, akinek


a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 40.000,-Ft-ot, egyedül élő esetén az 50.000,-Ft-ot havi 5000,-forint összegben;

b) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 30.000,-Ft-ot, egyedül élő esetén az 40.000,-Ft-ot havi 7000,-forint összegben,

feltéve, hogy vagyonnal nem rendelkezik.

(2) A támogatás iránti – e rendelet 3. melléklete szerinti - kérelemhez csatolni kell a háztartásban élőkre vonatkozó jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot.

 (3) A támogatás megállapítása 1 évre történik, a jövedelmi és vagyoni helyzetben bekövetkező változást a kérelmező a határozatban megállapítottak alapján köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelenteni.

(4) A települési támogatásban részesülő köteles az általa életvitelszerűen lakott lakóingatlan és az ahhoz tartozó udvar rendezettségének, tisztán tartásának biztosítására, ellenkező esetben – egyszeri felszólítást követően - a támogatás megszüntetésére kerül sor a tárgyhónap utolsó napjával.

2.§

E rendelet 2016. február 1-én lép hatályba.                                  dr. Hercz Judit                                                                  Végh László

                                            jegyző                                                                                   polgármester


Kihirdetve: 2016. január 27.                                                                                              dr Hercz Judit

                                                                                                    jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!