nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014 (VII. 01.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-07-02 -tól
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014 (VII. 01.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Herencsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:


Általános rendelkezés


1.§ Az önkormányzat illetékességi területén magánszemélyek kommunális adóját vezeti be.


Adókötelezettség


2.§ Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24.§-ában meghatározott magánszemélyeket.


Az adó mértéke


3.§ A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként évi 7.000 Ft.


Záró rendelkezések


4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2001. (XII.30.) és az azt módosító 7/2004. (XII.31.) és 12/2011. (XII. 17.)  önkormányzati rendelet.               Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!