nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (X.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-21 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (X.20.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 1. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. (1) bekezdés c) pontjában, a 2. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 42. §-ában és a 3. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 55. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok 25 %-a.


2. §


A helyi választási bizottság a kérdés hitelesítésével kapcsolatos határozatát nyolc napon belül a Jászapáti Hírmondó újságban és Jászapáti város honlapján (www.jaszapati.hu) közzéteszi.


3. §


A helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatot a Jászapáti Hírmondó újságban és Jászapáti város honlapján (www.jaszapati.hu) közzé kell tenni.


4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 18/1991. (X. 10.) önkormányzati rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!