nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019 (IX.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-06 - 2019-09-07
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019 (IX.5.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014 (XII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:

„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:”


2. §    A rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. §
(1) A végrehajtást a polgármester foganatosítja, ha elsőfokon a Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörében önkormányzati hatósági ügyben a polgármester járt el.
(2) A végrehajtást a jegyző foganatosítja, ha elsőfokon a Képviselő-testület jegyzőre vagy Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjére átruházott hatáskörében önkormányzati hatósági ügyben a jegyző vagy Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője járt el.
(3) A végrehajtást a polgármester foganatosítja, ha elsőfokon a Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörében önkormányzati hatósági ügyben a Pénzügyi és Szociális Bizottság járt el.”


3. §    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!