nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (IX.11..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-01 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (IX.11..) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete


a helyi iparűzési adóról


Pácin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990 évi C tv. 1. § (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, továbbá 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Az adókötelezettség, az adó alanya


1. §


Adóköteles az önkormányzat területén a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv..tv. 35. § (1) – (2) bekezdése szerinti vállalkozási tevékenység.Adókötelezettség keletkezése, megszűnése


2. §


Az adókötelezettség a Htv. 38. §-a szerint keletkezeik illetve szűnik meg.Az adó alapja


3. §


Az adózó az adó alapját a Htv. 39. - 39/B helyi adókról szóló törvény szerint állapítja meg.Az adó mértéke


4. §


(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 1,4 %.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke napi 3000 Ft.Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése


5. §


Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése során a Htv. rendelkezéseit kell alkalmazni.


6. §


(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2015. október 1.    napján lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló  10/2009. (XII. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet.                            Gégény Zsuzsanna                                                Csonka István

                                 polgármester                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!