nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Izsák Város Képviselő-testületének 1/2017 (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-28 - 2017-05-31
Izsák Város Képviselő-testületének 1/2017 (II.28.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.


A  rendelet  hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II.


A költségvetési főösszeg


2.§


(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2017. évi költségvetésének


    főösszegét                             529.879  ezer forintban

    a) költségvetési bevétel összegét     529.879  ezer forintban,

    b) költségvetési kiadás  összegét     529.879  ezer forintban

    állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege    458.735 ezer Ft, melyből

    a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 435.655 ezer Ft.

    b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:                                 23.080 ezer Ft.


(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 71.144 ezer Ft.


III.


Izsák város  költségvetési bevételei3.§


Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek főösszege 529.879 ezer forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a 1. számú melléklet 1. tábla tartalmazza.Izsák város  költségvetési kiadásai


4.§


(1) Az önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az  alábbi részletezéssel határozza meg:

          Megnevezés:                                                                    

Működési kiadások előirányzata összesen:            469.805 ezer Ft, melyből

                    a) személyi juttatások:                                     203.708 ezer Ft

                    b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó:                         46.426 ezer Ft

                    c) dologi kiadások:                                            182.469 ezer Ft

                    d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                           11.205 ezer Ft

                    e) egyéb működési célú támogatások :               14.927 ezer Ft

                     f)  tartalék                                                             11.070 ezer Ft


(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege:                23.080 ezer Ft,melyből

                     a) személyi juttatások:                                            6.272 ezer Ft

                     b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó                                 1.259 ezer Ft

                     c) dologi kiadások:                                                     622 ezer Ft

                     d) egyéb működési célú támogatások                  14.927 ezer Ft  


(3) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                       60.074 ezer Ft

Ebből: beruházások                                                                   10.794 ezer Ft

           felújítások                                                                        49.288 ezer Ft

          

(4) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásokat a 2. számú melléklet 2.2 számú táblája tartalmazza.:


Izsák város  önkormányzat költségvetési egyenlege5.§


(1) Az önkormányzat 2017. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási  bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.


(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. Az elkülönítetten kezelt fműködési jellegű céltartalék összege: 11.070 ezer Ft.


(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.


Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése


6.§


A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2017. évben.


IV.

Elemi költségvetések


Önkormányzat


7.§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 512.263 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 205.220 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások                                           145.146 ezer Ft, melyből

    - személyi juttatás                                               35.662 ezer Ft

    - munkaadót terhelő járulék és szociális

      hozzájárulási adó                                                7.776 ezer Ft

   - dologi kiadások                                                  64.506 ezer Ft

   - ellátottak pénzbeli juttatásai                              11.205 ezer Ft

   - egyéb működési célú támogatás                       14.927 ezer Ft,

   - tartalék                                                               11.070 ezer Ft


b) felhalmozási kiadások                                        60.074 ezer Ft, melyből

    - beruházások                                                     10.794 ezer Ft

    - felújítások                                                         49.288 ezer Ft


(3) Az engedélyezett létszám: 9 fő


(4) A (2) bekezdésben  a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz(, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódik:                                     23.080 ezer Ft, melyből


   - személyi juttatás:                                                 6.272 ezer Ft

   - munkaadót terhelő járulék és szociális

     hozzájárulási adó:                                                1.259 ezer Ft

   - dologi kiadások                                                       622 ezer Ft

   - egyéb működési célú támogatás                        14.927 ezer Ft


(5) A működési kiadások részletezését az 2. számú melléklet  2.1 tábla tartalmazza.


Polgármesteri Hivatal


8.§


(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 87.936 ezer forintban határozza meg,


(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 87.936 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás                                                                              57.827 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó               12.982 ezer Ft

c) dologi kiadások                                                                                17.127 ezer Ft


(3) Az engedélyezett létszám: 18 fő, melyből köztisztviselő 16 fő.  


(4) A részletező adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.


Általános Művelődési Központ


9.§


(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 186.887 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek       :                                                                  186.887 ezer Ft, melyből

     - intézményi működési bevétel                                                      12.263 ezer Ft

       - ebből: intézményi térítési díj                                      11.302 ezer Ft

     - fenntartói (intézményi) finanszírozás                                         174.624 ezer Ft

            

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2017. költségvetésének kiadási főösszegét 186.887 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások                                                                          186.887 ezer Ft, melyből

    - személyi juttatás:                                                          85.861 ezer Ft

    - munkaadót terhelő járulék és

      szociális hozzájárulási adó                                           20.251 ezer Ft

    - dologi kiadások                                                             80.775 ezer Ft


(3) Az intézmény 2017. évi működési kiadásainak címenkénti bontását és a részletező kimutatásokat a 4. számú melléklet tartalmazza, az engedélyezett létszám: 27 fő.


Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat


10.§


(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét  10.426 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás                             10.426 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 10.426 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás                                                            8.402 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                             1.847 ezer Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások                                         177 ezer Ft.


(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.


(4) A költségvetési adatok részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.Gondozási Központ


11.§


(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 14.844 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel:                                                            4.353 ezer Ft

- ebből: intézményi térítési díj:                                            4.353 ezer Ft

b) fenntartói (intézményi)finanszírozás                                                 10.491 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 14.844 ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás                                                            7.871 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                            1.743 ezer Ft

c) dologi kiadások                                                              5.230 ezer Ft.


(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.


(4) A költségvetési adatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.


Egészségügyi szolgálat


12.§


(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 24.566 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás                                 24.566 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 24.566 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) személyi juttatás                                                                8.085 ezer Ft

b) munkaadókat terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                                1.827 ezer Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások                                       14.654 ezer Ft


(3) Az engedélyezett álláshelye száma: 4 fő, ebből egy helyettesítéssel betöltött álláshely van.


(4) A költségvetési adatok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.V.


Záró rendelkezések


13.§


Ez a rendelet 2017. február 28. napján 16 órakor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


I z s á k, 2017. február 28.Mondok József                                      Bagócsi Károly

                                                          polgármester                                    címzetes főjegyző

 
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
21.51 KB
2. sz. melléklet
31.37 KB
3. sz. melléklet
25.29 KB
4. sz, melléklet
28.86 KB
5. sz, melléklet
25.26 KB
6. sz. melléklet
25.28 KB
7. sz. melléklet
27.86 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!