nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-01 - 2017-05-02
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


Módosító rendelkezések

1.§


(1) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 14. §-a az alábbi (12) és (13) bekezdésekkel egészül ki:


(12) A temetkezési szolgáltatás kivételével, a temető területén, vállalkozás tevékenység keretében végzett munkálatok a  3. melléklet szerinti temetőfenntartási hozzájárulás megfizetése esetén végezhető.

(13) A (12) bekezdés szerinti temetőfenntartási hozzájárulás a munkát végző vállalkozó a Regöly Község Önkormányzat által kiállított számla ellenében köteles megfizetni a tevékenység elvégzését követően.


(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


Záró rendelkezések

2.§


(1) Ez a rendelet 2017. május 1. napon lép hatályba.
               Kelemen Csaba                                                                 Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április 28.


                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
13.06 KB
2. számú melléklet
13.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!