nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (VI.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-13 -tól
Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (VI.12.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Helyi népszavazást Sajóhídvég település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2.§ Ez a kihirdetését követő napon lép hatályba.


3.§ Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 6/2001. (IV.27.)   önkormányzati  rendelet.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!