nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (X.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-10-24 - 2011-10-29
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (X.17.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése, és  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                                   


                                                                    1.§


A rendelet 5.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) Az étkezésért fizetendő, térítési díjakat e rendelet melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által a szolgáltatónak fizetendő díj: 2011. október 24 - től: 350 Ft+ ÁFA /adag.                                                                   2.§


A rendelet 2011. október 24. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!