nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-16 -tól
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelete
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az alapellátás körzetei


1. §      (1) A háziorvosi körzet: Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti,

                Szilvágy, Zalabaksa önkormányzatok közigazgatási területével megegyező terület.

(2) A háziorvosi körzet székhelye: Egészségház 8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 60.

(3) A háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Lenti és Térsége

       Kistérségi Társulás keretében feladat-ellátási szerződés útján biztosítja. 

       Az ügyeleti ellátás helye: 8960 Lenti, Templom tér 10.


2. §      (1) Védőnői körzet: Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti,

           Szilvágy, Zalabaksa önkormányzatok közigazgatási területével megegyező terület.

(2) Védőnői körzet székhelye: Egészségház 8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 60.


3. §      (1) A fogorvosi körzet: Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti,

                Szilvágy, Zalabaksa önkormányzatok közigazgatási területével megegyező terület.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: Egészségház 8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 60.

(3) A fogorvosi ügyeleti ellátásról az önkormányzat a PA-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt-

     vel kötött ellátási szerződés útján gondoskodik.

     Az ügyelet helye: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u.17.


4. §      Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll.

            Ellátási helye: Egészségház 8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 60.


Záró rendelkezések


5. §      (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a háziorvosi és fogorvosi körzet megállapításáról szóló 3/2013. (III.1.)

    önkormányzati rendelet.


Szilvágy, 2016. szeptember 14.


Hácskóné Kovács Tímea                                                                      Péntek Katalin

jegyző  megbízásából                                                                          polgármester


Srágli Miklós

megbízott jegyző


A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 15.


Hácskóné Kovács Tímea

jegyző megbízásából


Srágli Miklós

megbízott jegyző                                 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!