nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-18 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


14/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2/2017. (III.03.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                          

1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési bevételeket 414.711 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                    233.763 ezer Ft

            - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               115.367 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                           21.360 ezer Ft

- működési bevételek                                                                            40.855 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                          2.500 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        266 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   600 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási összegét 457.079 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                              

          - felhalmozási kiadások                                                                          147.936 ezer Ft

beruházási kiadások                                                        120.721 ezer Ft

felújítási kiadások                                                              20.621 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                           800 ezer Ft

felhalmozási célú tartalék                                                     5.794 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                              309.143 ezer Ft

személyi juttatások                                                            73.906 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        15.146 ezer Ft

dologi kiadások                                                                 78.313 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                               6.936 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                       120.586 ezer Ft

működési célú tartalék                                                      14.256 ezer Ft


2.§.A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 49.136 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                 15.705 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                2.306 ezer Ft

Kiadások:

          -    Felhalmozási kiadás

               Beruházási kiadás                                                                    146 ezer Ft

                      -    Működési kiadás                                                            

               Személyi juttatások                                                           13.293 ezer Ft

                            Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        2.877 ezer Ft

                            Dologi kiadások                                                               32.820 ezer Ft

Záró rendelkezések


3.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2017. november 16.
Léránt Ferenc                                                                        dr. Novák Anett

polgármester                                                                                  jegyző

                                                                                    


                                  

Kihirdetve: Lovászi, 2017 november 17.


                                                                                                          dr. Novák Anett

                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
543.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!