nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-15 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

9/2015. (IV.14.)  önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételét 78292 ezer Ft, 2014. évi kiadását 69996 ezer Ft összeggel jóváhagyja.


2.§ (1) A bevételekből 53854 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 24438 ezer Ft finanszírozási bevétel.

(2) A kiadásokból 56996 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 13000 ezer Ft az finanszírozási kiadás.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.


3.§ (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 7253 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 1356 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 15455 ezer Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 13952 ezer Ft-tal hagyja jóvá, amelyből  beruházás  13950 ezer Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 2 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését  14581 ezer  Ft, a szociális ellátások teljesítését  4399 ezer Ft összeggel állapítja meg.


4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint 969732 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2014. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 7. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület a 2014. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint elfogadja.


5.§ (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 9. melléklet szerint 5 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott négy fő, közfoglalkoztatott egy fő.

(2) A képviselő-testület pénzforgalom egyeztetését a 10. melléklet alapján elfogadja, a 2014. évi záró pénzkészletet 13968  ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2014. évi maradvány kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja, a 2014. évi maradványt 8296 ezer Ft-ban hagyja jóvá.


6.§ (1) A helyi adóbevételek teljesítése 12893 ezer Ft, amelyből építményadó 5375 ezer Ft, magánszemélyek kommunális adója 6849 ezer Ft, iparűzési adó 669 ezer Ft.

(2) Az önkormányzatot a beszedett gépjárműadóból 1767 ezer Ft bevétel illette meg.

(3) Az önkormányzat 2014. évi egyéb adójellegű bevételei 251 ezer Ft.

(4) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.


7.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                   Dr. Prótár Henrietta                                                          Prótár Richárd Krisztián

                            jegyző                                                                               polgármester

             Kihirdetve: Felsőpáhok,  2015. április 14.

                      Dr. Prótár Henrietta

                             jegyző

1. melléklet a 9/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelethez


Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételeinek teljesítése

ezer Ft-ban


A

B

C

D

sorszám

Bevételek

Előirányzat ezer Ft

Teljesítés ezer Ft

Teljesítés %

   1

Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása

1691

1691

100,0

2

Közvilágítási feladatok támogatása

2747

2747

100,0

3

Köztemető fenntartási feladatok támogatása

357

357

100,0

4

Közutak fenntartásának támogatása

2024

2024

100,0

5

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2000

2000

100,0

6

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

2283

2057

90,1

7

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

588

588

100,0

8

Gyermekjóléti szolgálat

259

259

100,0

9

Családsegítő szolgálat

258

258

100,0

10

Falugondnoki szolgálat

2500

2500

100,0

11

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

655

655

100,0

12

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

747

747

100,0

13

Üdülőhelyi feladatok támogatása

167

167

100,0

14

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

8

7

87,5

15

Rendkívüli önkormányzati támogatás

6285

3540

56,3

16

Szociális ágazati pótlék

102

102

100,0

17

2013.évi bérkompenzáció

35

32

91,4

18

Bérkompenzáció

459

421

91,7


Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.

3866

3866

100,0

19

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

27031

24018

88,9

21

Közfoglalkoztatási támogatás

726

814

112,1


Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány


145Kiegészítő gyermekvédelmi


63


22

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

726

1022

140,8

23

DRV Zrt. 2013. évi támogatás visszafizetése

65

65

100,0

24

Működési célú pénzeszközátvétel összesen:

65

65

100,0

25

Lakossági közműfejlesztés támogatása

20

2

10,0

26

EMVA támogatás

10000

10000

100,0

27

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

10020

10002

99,8

28

Építményadó

5350

5375

100,5

29

Magánszemélyek kommunális adója

6800

6849

100,7

30

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

3500

669

19,1

31

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

10

0

0,0

32

Gépjárműadó önkormányzatot megillető része

1740

1767

101,6

33

Megszűnt adónem áthúzódó bevétele

20

17

85,0

34

Bírságok önkormányzatot megillető része

30

4

13,3

35

Késedelmi pótlék

30

29

96,7

36

Egyéb bírság

65

66

101,5

37

Egyéb adójellegű bevétel

135

133


38

Igazgatási szolgáltatási díj

10

2

20,0

39

Közhatalmi bevételek mindösszesen

17690

14911

84,3

40

Kultúrház bérleti díj

110

65

59,1

41

Földbérlet

63

71

112,7

42

Sírhely megváltás

100

106

106,0

43

Szolgáltatás összesen

273

242

88,6

44

Vizi közmű üzemeltetési díj

688

678

98,5

45

Tulajdonosi bevétel összesen:

688

678

98,5

46

Kamatbevételek

20

48

240,0

47

Egyéb működési bevételek

478

455

95,2

48

Biztosítási díj visszatérítés

22

21

95,5

49

Egyéb visszatérítések

105

102

97,1

50

Működési bevételek összesen

625

626

100,2

51

Kistraktor eladása

200

200

100,0

52

Falugondnoki gépjármű eladása

2090

2090

100,0

53

Felhalmozási bevétel

2290

2290

100,0

54

Költségvetési bevételek összesen:

59408

53854

90,7

55

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

13520

10602

17,1

56

Hitel

13000

13000

100,0

57

Államháztartáson belüli megelőlegezések

836

836

100,0

58

Finanszírozási bevételek összesen

27356

24438

59,0

59

Bevételek mindösszesen

86764

78292

80,72. melléklet a 9/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

sorszám

A

B

C

D

Kiadások

Előirányzat ezer Ft

Teljesítés ezer Ft

Teljesítés %

1

Közalkalmazotti illetmények

6151

6120

99,5

2

Étkezési hozzájárulás

240

220

91,7

3

Közfoglalkoztatási munkabér

682

748

109,7

4

Külső személyi juttatás

180

165

91,7

5

Személyi juttatások összesen

7253

7253

100,0

6

Szociális hozzájárulási adó

1290

1272

98,6

7

Táppénz hozzájárulás

50

0

0,0

8

Munkáltatót terhelő SZJA

46

44

95,7

9

Egészségügyi hozzájárulás

48

40

83,3

10

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

1434

1356

94,6

11

Dologi kiadások

22138

15455

69,8

12

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

1330

1298

97,6

13

Rendszeres szociális segély

616

615

99,8

14

Lakásfenntartási támogatás

414

414

100,0

15

Óvodáztatási támogatás

40

40

100,0

16

Önkormányzati átmeneti segély

280

220

78,6

17

Önkormányzati temetési segély

150

0

0,0

18

Önkormányzat segély tankönyvtámogatás

550

480

87,3

19

Önkormányzati segély időskorúak támogatása

160

147

91,9

20

Egyszeri támogatás gyermekvédelmi

170

145

85,3

21

Köztemetés

200

0

0,0

22

Közgyógyellátás méltányossági

100

0

0,0

23

Önkormányzati segély természetben nyújtott

375

302

80,5

24

Méhnyakrák elleni védőoltás természetbeni

225

221

98,2

25

Pénzbeli ellátás

57

57

100,0

26

Pénzbeli ellátás (egyszeri)

25

25

100,0

27

Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás

460

435

94,6

28

Ellátottak juttatásai összesen

5152

4399

85,4

29

Hévíz Város Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:

3106

2541

81,8

30

a) Orvosi ügyeleti megállapodás

825

825

100,0

31

b) Gyepmesteri megállapodás

200

278

139,0

32

c) Családsegítés

259

217

83,8

33

d) Gyermekjóléti szolgáltatás

259

217

83,8

34

e) Házi segítségnyújtás

866

306

35,3

35

f) Hévíz Térsége Önkormányzati Társulás

65

65

100,0

36

g) Teréz Anya társulási megállapodással kapcsolatos tartozás

632

633

100,2

37

Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás, ebből:

5469

3769

68,9

38

a) Szociális étkezés

229

150

65,5

39

b) Háziorvosi ellátás

24

16

66,7

40

c) Óvodai nevelés

3001

1961

65,3

41

d) Óvodai étkeztetés

689

450

65,3

42

e) Iskolai étkeztetés

322

211

65,5

43

f) Ifjúság-egészségügy

644

421

65,4

44

g) Közös önkormányzati hivatal

560

560

100,0

45

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2013.

3730

3730

100,0

46

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 2014.

3866

3732

96,5

47

Előző évi támogatás visszafizetése, egyéb elvonás

751

809

107,7

48

Tartalékok

6028


0,0

49

Egyéb működési célú kiadás összesen

22950

14581

63,5

50

Kistraktor vásárlása

413

412

99,8

51

Kistraktor ÁFA

112

112

100,0

52

Falugondnoki autó vásárlása

10465

10600

101,3

53

Falugondnoki autó vásárlása ÁFA

2826

2826

100,0

54

Falugondnoki autó egyéb költségek

165

0

0,0

55

Beruházás összesen:

13981

13950

99,8

56

Felújítás összesen

0

0


57

Lakossági közműfejlesztési támogatás

20

2

10,0

58

Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:

20

2

10,0

59

Költségvetési kiadások összesen:

72928

56996

78,2

60

Hitel visszafizetése

13000

13000

100,0

61

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

836

0

0,0

62

Finanszírozási kiadások összesen:

13836

13000

94,0

63

Kiadások összesen:

86764

69996

80,73. melléklet a 9/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kormányzati funkció megnevezése

Önkormányzatok

támogatása

Működési célú támogatás áh. belülről

Felhalmozási célú támogatás áh belülről

Működési célú átvett áht.kivülről

Közhatalmi bevételek

Szolgáltatási bevétel

Tulajdonosi bevétel

Egyéb működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

Összes bevétel

1.

Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

2384


2


2682456

2.

Adó, vám és jövedéki igazgatás

920


920

3.

Köztemető fenntartás és működtetés

361

107


10478

4.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

10

120

678

21

200


1029

5.

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

4588

8813989

836

19501

6.

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

7.

Bűnmegelőzés
435435

8.

Start- Téli közfoglalkoztatás


351

351

9.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

375

375

10.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2024202044

11.

Szennyvíz gyűjtése tisztítása
6565

12.

Közvilágítás

3553


3553

13.

Zöldterület kezelés

1942


1942

14.

Város, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

283


283

15.

Háziorvosi alapellátás

30


30

16.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

413


413

17.

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

99


99

18.

Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése

15


15

19.

Könyvtári szolgáltatások

403


403

20.

Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

504

15

519

21.

Óvodai nevelési ellátás

460


460

22.

Óvodai intézményi étkeztetés

106


106

23.

Iskolai intézményi étkeztetés

49


49

24.

Gyermekjóléti szolgáltatások

259


259

25.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

40

208

248

26.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

1649


1649

27.

Lakásfenntartással összefüggő ellátások

367


367

28.

Szociális étkeztetés

35


35

29.

Házi segítségnyújtás

306


306

30.

Családsegítés

259


259

31.

Falugondnoki szolgáltatás

3879


10000

72

2090

13000

29041

32.

Finanszírozási műveletek


10602

10602

33.

Bevétel mindösszesen:

24018

1022

10002

65

14911

242

678

626

2290

24438

78292


4. melléklet a 9/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

sorszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Kormányzati funkció megnevezése

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak juttatásai

Egyéb működési kiadás

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Összes kiadás

1

Önkormányz. és hivat. jogalk.és igazg.tev.


5

2798


1283

2


4088

2

Adó, vám és jövedéki igazgatás127

127

3

Köztemető fenntartás és működtetés365

365

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazd.


88

88

5

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel77247724

6

Bűnmegelőzés822

822

7

Start- Téli közfoglalkoztatás

309

42


351

8

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

439

59


498

9

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2800

2800

10

Nem veszélyes hulladék begyűjtése234

234

11

Szennyvíz gyűjtése tisztítása
0

12

Közvilágítás2979

2979

13

Zöldterület kezelés

2979

467

1323


348

525


5642

14

Város, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

1392

207

284


4522335

15

Háziorvosi alapellátás110


16126

16

Háziorvosi ügyeleti ellátás

825825

17

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
421421

18

Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése

160

160

19

Könyvtári szolgáltatások

165

40

170

375

20

Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1279

1279

21

Óvodai nevelési ellátás

19611961

22

Óvodai intézményi étkeztetés

450450

23

Iskolai intézményi étkeztetés

211211

24

Gyermekjóléti szolgáltatások

217217

25

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások


267
267

26

Munkanélküli aktív korúak ellátásai
1913
1913

27

Lakásfenntartással összefüggő ellátások414
414

28

Szociális étkeztetés

150150

29

Házi segítségnyújtás

306306

30

Családsegítés

217217

31

Falugondnoki szolgáltatás

1969

536

191613425

13000

30846

32

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások


1805
1805

33

Kiadás mindösszesen:

7253

1356

15455

4399

14581

13952

13000

69996


5. melléklet a  9/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

 Felsőpáhok Község Önkormányzata  2014. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege


sorszám

A

B

C

D

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi teljesítés ezer forintban

Megnevezés

2014. évi teljesítés ezer forintban

1

Önkormányzatok támogatása

24 018

Személyi juttatások

7 253

2

Közhatalmi bevételek

14 911

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 356

3

Tulajdonosi bevételek

678

Dologi kiadások

15 455

4

Egyéb működési bevételek

868

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 399

5

Működési célú pénzeszközátvétel

1 087

Egyéb működési célú kiadások

14 581

6

Működési célú bevételek összesen:

41 562

Működési célú kiadások összesen:

43 044

7

  Tárgyi eszközök és immateriális  javak értékesítése

2 290

  Beruházások

13 950

8

  Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

10 000

  Felújítások


9

  Egyéb felhalmozási célú központi támogatások

2

  Egyéb felhalmozási kiadások

2

10

Felhalmozási célú bevételek összesen:

12 292

  Felhalmozási célú kiadások összesen:

13 952

11

Költségvetési bevételek  mindösszesen

53 854

Költségvetési kiadások mindösszesen

56 996

12

Államháztartáson belüli  megelőlegezések

83613

Likviditási hitel igénybevétele

13 000

Likviditási hitelek törlesztése

13 000

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

1060215

Finanszírozási bevételek összesen

      24438

Finanszírozási kiadások összesen

13 000

16

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

78292

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen

69 996

17

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

8296

18

Tárgyévi  hiány:

 -

Tárgyévi  többlet:

 -
                                         6. melléklet a 9/2015.(IV.14.)  önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi könyvviteli mérlege

ezer forintban


Sorszám

A

B

C

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyidőszak

1

Vagyoni értékű jogok2

Szellemi termékek

75


3

Immateriális javak értékhelyesbítése4

Immateriális javak  összesen

75


5

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

959814

942224

6

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1530

11092

7

Tenyészállatok8

Beruházások, felújítások9

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése10

Tárgyi eszközök összesen

961 344

953 316

11

Tartós részesedések

10

10

12

- ebből: tartós részesedések jegybankban13

- ebből: tartós részesedések társulásban14

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok15

- ebből: államkötvények16

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei17

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése18

Befektetett pénzügyi eszközök összesen

10

10

19

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök20

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése21

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök22

Befektetett eszközök összesen:

961 429

953 326

23

Vásárolt készletek24

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek25

Egyéb készletek26

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek27

Növendék-, hízó és egyéb állatok28

Készletek  összesen:29

Nem tartós részesedések30

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok31

- ebből: kárpótlási jegyek32

- ebből: kincstárjegyek33

- ebből: államkötvények34

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei35

- ebből: befektetési jegyek36

Értékpapírok összesen

961429

 953326

37

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK38

Hosszú lejáratú betétek39

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

72

76

40

Forintszámlák

13092

13892

41

Devizaszámlák42

Idegen pénzeszközök43

PÉNZESZKÖZÖK

13 164

13 968

44

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről45

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről46

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről47

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről48

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

1155

1669

49

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

60

171

50

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre51

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

30


52

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

30


53

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre54

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről55

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre56

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére57

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 245

1 840

58

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről59

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről60

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről61

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről62

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre63

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre64

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre65

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre66

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről67

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre68

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről69

Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre70

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére71

Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)72

Adott előlegek


83

73

- ebből: immateriális javakra adott előlegek74

- ebből: beruházásokra adott előlegek75

- ebből: készletekre adott előlegek76

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek


83

77

- ebből: egyéb adott előlegek78

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása79

Más által beszedett bevételek elszámolása80

Forgótőke elszámolása81

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása82

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása83

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása84

Követelés jellegű sajátos elszámolások85

KÖVETELÉSEK 

1 245

1 923

86

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI  ELSZÁMOLÁSOK

359

515

87

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása88

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása89

Halasztott ráfordítások90

AKTÍV IDŐBELI  ELHATÁROLÁSOK 91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

976 197

969 732

92

Nemzeti vagyon induláskori értéke

1278967

1278967

93

Nemzeti vagyon változásai94

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

13164

13164

95

Felhalmozott eredmény

-318915

-318915

96

Eszközök értékhelyesbítésének forrása97

Mérleg szerinti eredmény


-11340

98

SAJÁT TŐKE

973 216

961 876

99

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra100

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra101

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra


398

102

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira103

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra


23

104

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre105

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra106

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra107

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra108

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre109

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra


836

110

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére


836

111

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére112

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak113

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére114

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére115

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására116

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására117

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására118

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek


1 257

119

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra120

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra121

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

114


122

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira123

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

60


124

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre125

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra126

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra127

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra128

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre129

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra130

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére131

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére132

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak133

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére134

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére135

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására136

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására137

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására138

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

174

0

139

Kapott előlegek

2804

6187

140

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása141

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

3


142

Forgótőke elszámolása (Kincstár)143

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása144

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása145

Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása146

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 807

6 187

147

KÖTELEZETTSÉGEK

2 981

7 444

148

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK149

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK150

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása151

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása


412

152

Halasztott eredményszemléletű bevételek153

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK


412

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN

976 197

969 732


7. melléklet a 9/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Felsőpáhok Község Önkormányzata vagyonáról  2014. december 31.
ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

sszám

hrsz

m2

megnevezés

2014. nyitó       ezer Ft

törzsvagyon

üzleti vagyon

    2014.évi változás

2014. záró

törzsvagyon

üzleti vagyon

forg.  képtelen

korl. forg.képes

növekedés

csökke-nés

forgalom-képtelen

korl. forg.képes

1Vertikális digitális alaptérkép

7575


75
0

3

Szellemi termékek összesen:

75

0

0

75


75

4

  I. Immateriális javak összesen:

75

0

0

75


75

5

1

/1

2551

közterület (Hóvirág utca)

9463

9463
30

9433

94336

1

/2

943

beépítetlen terület

3206320632063206

7

1

/3

1152

beépítetlen terület

3917391739173917

8

1

/4

1206

beépítetlen terület

4100410041004100

9

1

/5

1150

beépítetlen terület

3910391039103910

10

1

/6

1150

beépítetlen terület

3910391039103910

11

1

/7

1143

beépítetlen terület

3886388638863886

12

1

/8

1133

beépítetlen terület

3852385238523852

13

1

/9

1150

beépítetlen terület

3910391039103910

14

1

/10

929

beépítetlen terület

3159315931593159

15

1

/11

99

közterület

337

337

337

33716

2

/12

3010

közterület

11296

11296
35

11261

1126117

16


792

közterület (Ady E. utca)

7222

7222
174

7048

704818

 17

/13

1660

közterület (névtelen utca)

6007

6007
17

5990

599019

22

/1

670

közterület (Csillagköz)

2557

2557
13

2544

254420

23


1892

közterület (Csillagköz)

9919

9919
163

9756

975621

34


171

sportöltöző

2497


249750

2447


2447


22

35


3134

közterület(Dózsa Gy. u..)

14692

14692
187

14505

1450523

37

/1

2065

kultúrház

14516


14516210

14306


14306


24

38


7204

sportpálya

44960


44960819

44141


44141


25

39

/2

2699

beépítetlen terület

2500250025002500

26

40

/2

1932

beépítetlen terület

2000200020002000

27

49


5145

közterület (Árpád utca)

27126

27126
446

26680

2668028

59


336

közterület (Deák F. u.)

2303

2303
54

2249

224929

73


2048

közterület (Ady E. utca)

20477

20477
535

19942

1994230

74


230

közterület (Ady E. utca)

935

935
7

928

92831

88

/2

2244

közterület (Vadászköz)

11759

11759
191

11568

1156832

122

/1

9752

közterület (Széchenyi utca)

47589

47589
516

47073

4707333

122

/3

420

közterület (Széchenyi utca)

1853

1853
15

1838

183834

169


1402

közterület (névtelen utca)

7368

7368
121

7247

724735

173

/5

1511

közterület (járda)

6548

6548
71

6477

647736

173

/6

1665

közterület (járda)

6991

6991
58

6933

693337

173

/7

1251

közterület (járda)

5465

5465
58

5407

540738

173

/8

612

közterület (járda)

2674

2674
29

2645

264539

173

/9

1487

közterület (járda)

6497

6497
69

6428

642840

173

/10

1498

közterület (járda)

6544

6544
70

6474

647441

173

/11


autóbuszváró

247

247
19

228

22842

174


495

közterület (Panormána utca)

2717

2717
49

2668

266843

175


4100

temető

24447


24447371

24076


24076


44

176

/1

7126

közterület (Napfénysor)

25225

25225
46

25179

2517945

176

/2

4762

temető

19851

19851
82

19769


19769


46

186

/1

846

Szent I. u. 11. önk. lakások

2938


29386

29322932

47

225

/3

1253

Polgármesteri hivatal

5323


532339

52845284

48

225

/2

1220

Polgárm. hiv.Orvosi r.

27247


27247481

26766


26766


49

225

/4

1253

beépítetlen terület

4224422442244224

50

225

/5

310

közút

1045

1045

1045

104551

225

/6

396

beépítetlen terület

1335133513351335

52

225

/7

185

közút

624

624

624

62453

230


1682

közterület (Zrínyi utca

9878

9878
193

9685

968554

231


1380

közterület (névtelen utca)

4622

4622
8

4614

461455

292

/2

861

közterület (Vadrózsa utca)

5710

5710
129

5581

558156

294

/2

141

közterület (Vadrózsa utca)

1015

1015
25

990

99057

299

/3

266

közterület (Rákóczi utca)

897

897
2

895

89558

299

/4

3141

beépítetlen terület

10679106791067910679

59

295

/5

483

közterület (Cédrus köz)

1736

1736
4

1732

173260

299

/7

361

közterület (járda)

1843

1843
29

1814

181461

299

/8

349

beépítetlen terület

0


0
62

299

/10

432

beépítetlen terület

1469146914691469

63

299

/12

625

közterület (Cédrus köz)

3429

3429
60

3369

336964

299

/13

803

közterület (járda)

3010

3010
13

2997

299765

312


4758

közterület (Rákóczi utca)

21722

21722
256

21466

2146666

313

/1

492

beépítetlen terület

17241724


2

17221722

67

313

/2

193

beépítetlen terület

656656656656

68

440


1439

közterület (névtelen utca)

4999

4999
5

4994

499469

456


3505

közterület (Petőfi utca)

14762

14762
144

14618

1461870

459


899

kultúrház Zalaköszvényes

8061


8061109

7952


7952


71

461


654

közterület (Mándi utca)

2298

2298
4

2294

229472

465


270

közterület (Mándi utca)

967

967
2

965

96573

486

/11

2051

közterület (Pipacs utca)

7000

7000
1

6999

699974

487

/1

4223

közút

14415

14415
2

14413

1441375

487

/2

2053

közterület (Akácfa utca)

7007

7007
1

7006

700676

488

/18

2052

közterület (Diófa utca)

7004

7004
1

7003

700377

488

/30

7615

közterület (Pásti utca)

31500

31500
200

31300

3130078

489

/1

1336

közterület

6877

6877
87

6790

679079

489

/2

268

árok

1074

1074
8

1066

106680

489

/11

686

beépítetlen terület

2332233223322332

81

489

/16

427

közút

1488

1488
2

1486

148682

489

/17

861

közterület

11193

11193
313

10880

1088083

490


4236

közút

17086

17086
124

16962

1696284

492


894

vízmű

3040

3040

3040

304085

494

/15

2118

közút

7258

7258
2

7256

725686

495


5517

közút

21802

21802
142

21660

2166087

496

/15

1485

közút

5068

5068
1

5067

506788

497


3817

közút

13034

13034
3

13031

1303189

553


3134

közút

16138

16138
625

15513

1551390

603


4160

közút

16603

16603
670

15933

1593391

625


1154

közút

53

53
2

51

5192

711


1564

árok

5432

5432
5

5427

542793

713


1192

közút

4086

4086
2

4084

408494

714


2136

közút

8712

8712
67

8645

864595

805

/4

373

közút

19

19
1

18

1896

817

/1

321

közterület

6

6

6

697

941


2959

közút

135

135
4

131

13198

949


1077

kert

60606060

99

959


1187

kert

57575757

100

960


2348

szántó

30303030

101

05

/57

976

közút

30

30
1

29

29102

05

/59

1690

árok

266

266
11

255

255103

06

/2

1839

közút

1087

1087
49

1038

1038104

010

21

1663

közút

126

126
5

121

121105

014

/6

370

közút

27

27
1

26

26106

015


21241

közút

20433

20433
793

19640

19640107

020

/63

10038

közút

1705

1705
86

1619

1619108

020

/102

6109

közút

463

463
17

446

446109

021


1806

közút

134

134
5

129

129110

024


22953

erdő, gyep

115115115115

111

026


661

közút

13026

13026
526

12500

12500112

028

/1

1079

közút

3025

3025
122

2903

2903113

028

/2

1679

erdő

6666

114

030

/5

3239

saját használatú út

17773

17773
690

17083

17083115

047


2880

közút

102

102
3

99

99116

051


17385

közút

2531

2531
93

2438

2438117

052

4

2280

közút

104

104
4

100

100118

055


4170

közút

127

127
3

124

124119

056

/30

4461

közút

203

203
7

196

196120

059


1278

közút

96

96
3

93

93121

062


748

közút

56

56
3

53

53122

065

/2

400

vízmű

6

6

6

6123

065

/3

12900

közút

643

643
20

623

623124

066


1824

közút

82

82
3

79

79125

069


1439

közút

81

81
3

78

78126

070

/3

3707

közút

101

101
2

99

99127

070

/5

1828

közút

64

64
2

62

62128

071


2449

közút

112

112
3

109

109129

073

/4

1324

vízmű

36

36

36

36130

074

/1

2030

dögtér

30303030

131

078


2926

közút

134

134
4

130

130132

087


6788

közút

102

102

102

102133

092


291

közút

23

23
1

22

22134

093

/8

479

közút

17

17

17

17135

099


295

közút

173

173
7

166

166136

0103


1069

temető (Zalaköszvényes)

301

301
10

291


291


137

0106


9157

közút

284

284
7

277

277138

0109


1669

közút

77

77
2

75

75139

186

1


buszváró Felsőpáhok alsó

247

247
9

238

238140
buszváró Zalaköszvényes

251

251
9

242

242141

319

/1


orvosi rendelő Alsópáhok 1/3

806


80611

795


795


142

Ingatlanok összesen:

804159

612297

130795

61067


10794

793365

583541

140543

69281

144

Konica Minolta

6565


65

0
145

Aljnövényzet tisztító

66


6

0
146

Önjáró fűnyíró traktor

1919


19

0
147

Erősítő és keverő

1414


14

0
148

FS 450 Fűkasza

6969


28

4141

149

FS 450 Fűkasza

6969


28

4141

150

LCD TV 32"

5656


21

3535

151

rendezvénysátor

350350


131

219219

152

klímaberendezés

739739


135

604604

153

Sátor 54m2

143143


22

121121

154

Fűnyiró Husqvarna

413

41

372372

155

Gépek, berendezések, felszerelések összesen:

1530

0

0

1530

413

510

1433

0

0

1433

156

Volkswagen falugondnoki autó

10600

941

96599659

157

Járművek összesen:

10600

941

96599659

158

Beruházások, felújítások összesen:

0

0

0

00
159

 II. Tárgyi eszközök össszesen:

805689

612297

130795

62597

11013

12245

804457

583541

140543

80373

160

szennyvízcsatorna 16 hrsz

2355


2355107

2248


2248


161

szennyvízcsatorna 22/1 hrsz

1356


135661

1295


1295


162

szennyvízcsatorna 23 hrsz

5134


5134234

4900


4900


163

szennyvízcsatorna 35 hrsz

3147


3147143

3004


3004


164

szennyvízcsatorna 49 hrsz

3511


3511159

3352


3352


165

szennyvízcsatorna 59 hrsz

1636


163674

1562


1562


166

szennyvízcsatorna 73 hrsz

12110


12110551

11559


11559


167

szennyvízcsatorna 88/2 hrsz

7966


7966362

7604


7604


168

szennyvízcsatorna 122/1 hrsz

13891


13891631

13260


13260


169

szennyvízcsatorna 169 hrsz

3862


3862176

3686


3686


170

szennyvízcsatorna 295/5 hrsz

6626


6626302

6324


6324


171

szennyvízcsatorna 230 hrsz

6190


6190282

5908


5908


172

szennyvízcsatorna 292/2 hrsz

11256


11256512

10744


10744


173

szennyvízcsatorna 312 hrsz

12577


12577572

12005


12005


174

szennyvízcsatorna 176/1 hrsz

5838


5838248

5590


5590


175

vízvezeték 176/1 hrsz

10052


10052423

9629


9629


176

szennyvízcsatorna 440hrsz Zalaköszvényes

3895


3895158

3737


3737


177

szennyvízcsatorna 456 hrsz Zalaköszvényes

17828


17828724

17104


17104


178

szennyvízcsatorna 461 hrsz Zalaköszvényes

1218


121849

1169


1169


179

szennyvízcsatorna 465 hrsz  Zalaköszvényes

1706


170669

1637


1637


180

szennyvízcsatorna 065/3 hr Zalaköszvényes

8419


8419342

8077


8077


181

szennyvízcsatorna 099 hrsz Zalaköszvényes

249


24910

239


239


182

Pásti u. vízvezeték 486/30

1522


152261

1461


1461


183

Pipacs u. vízvezeték 486/11

995


99540

955


955


184

Akácfa u. vízvezeték 487/2

996


99641

955


955


185

Diófa u. vízvezeték488/18

995


99540

955


955


186

Pásti domb vízvezeték 487/1

1212


121248

1164


1164


187

Pásti u. szennyvízcsatorna

1733


173369

1664


1664


188

Pipacs u. szennyvízcsatorna

1352


135254

1298


1298


189

Akácfa u. szennyvízcsat.

1352


135254

1298


1298


190

Diófa u. szennyvízcsatorna

1352


135254

1298


1298


191

szennyvízcsatorna 2/12 hrsz

2396


2396108

2288


2288


192

szennyvízvezeték 1/1hrsz

464


46419

445


445


193

vízvezeték 1/1 hrsz

464


46419

445


445


194

III.  Üzemeltetésre átadott eszközök

155655

0

155655

0


6796

148859


148859


195

DRV részvény

10101010

196

A. Befektetett eszközök mindösszesen:

961429

612297

286450

62682

11013

19116

953326

583541

289402

80383

197

C. Pénzeszközök  

1316413164

804


1396813968

198

D. Követelések

12451245

678


19231923

199

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

359359

156


515515

200

Összesen:

14768

0

0

14768

1638


1640616406

201

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)

976197

612297

286450

77450

12651

19116

969732

583541

289402

96789Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya (Ft)Megnevezés

Bruttó érték

Elszámolt értékcsökkenés

Nettó érték

Szellemi termékek:
Office XP program

67528

67528

0

Rendezési terv

3165500

3165500

0

 Microsoft Office program

61563

61563

0

Faluiktató program

72000

72000

0

Windovs XP program

29625

29625

0

E-iktat iratkezelő program

111550

111550

0

E-KATA kataszteri program

97500

97500

0

Rendezési terv módosítás

3165500

3165500

0

Gépek, felszerelések:
Számítógép Intel

374297

374297

0

HP Laserjet 1200 nyomtató

107745

107745

0

Számítógép

79325

79325

0

Nyomtató Epson LX-1170

106800

106800

0

Számítógép+monitor

112640

112640

0

térfigyelő rendszer

7560634

7560634

0

sebességmérő tábla

750000

750000

0

bozótvágó

194411

194411

0

bozótvágó

194411

194411

0

ravatalozói hűtőkamra

53700

53700

0

páncélszekrény

21520

21520

0

Níva gépkocsi

400000

400000

0

cd lejátszó

794330

794330

0

Orvosi rendelő fűtés

411375

411375

0

sportfelszerelések

3485275

3485275

0

dobogó

1133620

1133620

0

kábelrendszer Zalaköszvényes

2957471

2957471

0

Kábelcsatorna(fej-állomás)

860539

860539

0

Hangfal

364400

364400

0

rendezvénysátor

4682500

4682500

0

Fiat Ducato

7981232

7981232

0

Traktor

8953318

8953318

0

szennyvízcsatorna hálózat gépei

29069936

29069936

0

szennyvízcsatorna hálózat gépei Zalaköszvényes

31767617

31767617

0

8. melléklet a 9/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények

ezer forintban

A

B

C

D

Sorszám

Bevételi jogcím

Bevétel

Adott kedvezmények összege

1

Építményadó

5375

0

2

Magánszemélyek kommunális adója

6849

4

4

Iparűzési adó

669

0

5

Összesen:

12 893

4

B. Támogatások

ezer forintban

A

B

C

D

Sorszám

Kiadási jogcím


Támogatások összege

1

Bursa Hungarica ösztöndíj


435

2

Összesen:


4359. melléklet a 9/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma  2014. évben


sorszám

A

B

C

D

E


Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fő

Állományba nem tartozó fő

Összesen fő

1


 Munkajogi nyitólétszám

5


5

2


Költségvetési engedélyezett létszámkeret

5


5

3


 Munkajogi zárólétszám

5


5

4


Átlagos statisztikai állományi létszám

5


510. melléklet a 9/2015.(IV.14.)  önkormányzati rendelethez


Pénzforgalom egyeztetése 2014. év
A

B

s.sz.

Megnevezés

ezer forint

1

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - bankszámlák egyenlege

13092

2

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - pénztárak egyenlege

72

3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen:

13164

4

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - bankszámlák egyenlege

13892

5

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztárak egyenlege

76

6

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:

13968
11. melléklet a 9/2015.(IV.14.)  önkormányzati rendelethez


Felsőpáhok Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés maradvány elszámolása

ezer forintbanSsorszám

A

B

Megnevezés

Összeg

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

53854

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

56996

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-3 142

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

24438

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

13000

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

11438

7

Alaptevékenység maradványa

8296

8

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

9

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

 0

15

Összes maradvány

8296

16

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa


17

Alaptevékenység szabad maradványa

8296

18

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

19

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!