nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-01 - 2016-12-02
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete
Kéthely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. §


Kéthely Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:


(1) A képviselő-testület a 2016. július 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:


összesen 30.877 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2016. évi költségvetésébe összesen

30.877 e Ft többlettámogatást állapít meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét és

ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 22.680 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 8.197 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.


 A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:


2. §


A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében

az általános tartalék terhére a dologi kiadások előirányzatát megnöveli 878 e Ft-tal, jóváhagyja.


3. §


(1) A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016./II.10./ számú önkormányzati rendelet4. §


  1. Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
  2. Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.


     5. §


E rendelet 2016. december 1. napján lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
20.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!