nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-30 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 7/2017. (V.30.) rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK


7/2017. (V.30.) rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
89. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló
3/2016. (III.09.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:


I.


A rendelet hatálya


1.§.


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra – képviselő-testületre és annak bizottságaira -, az önkormányzat költségvetésében szereplő szervekre- intézményekre- terjed ki.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

            - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények:

- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló

- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal

  

II.


A zárszámadás bevételei és kiadásai


2.§.


(1) Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit

                                                                     277.355 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     350.463 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     348.123 e Ft teljesítéssel,

                                                  finanszírozási bevételeit

                                                                        3.798 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     10.427 e Ft módosított előirányzattal

                                                                     10.427 e Ft teljesítéssel

állapítja meg, az 1. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait

                                                                     274.452 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     354.189 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     309.852 e Ft teljesítéssel,

                                                   finanszírozási kiadásait

                                                                          6.701 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                          6.701 e Ft módosított előirányzattal

                                                                          6.701 e Ft teljesítéssel

állapítja meg, az 1. melléklet szerint.

3. §


Az önkormányzat bevételeit és kiadásait – önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézmények nélkül- a 2., 3, számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


4.§.


(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételeit

                                                                     33.593 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     39.358 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     39.366 e Ft teljesítéssel,

                                      finanszírozási bevételeit

                                                                     51.293 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     54.131 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     54.131 e Ft teljesítéssel

állapítja meg az 5. melléklet szerint.           


2016. évi költségvetési kiadásait

                                                                     84.886 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     93.489 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     90.921 e Ft teljesítéssel

állapítja meg az 5. melléklet szerint.


5.§.


A felhalmozási célú költségvetési kiadások teljesítését célonként a 4. mellékletben foglaltak szerint, - 12.214 e Ft összeggel - fogadja el.


6.§.


Az önkormányzat 2016. évi működési és fejlesztési egyensúlyának teljesítését a 7. melléklet szerint fogadja el.


7.§.


Az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz átadásainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


III.


Egyéb rendelkezések


8.§


Az önkormányzat 2016. évi tényleges létszámát a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


9.§.


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


10.§.


Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben szereplő mérlegadatok, és a 12-13. mellékletben részletezett vagyonkimutatásban foglaltak szerint hagyja jóvá.


IV.

Záró rendelkezések


11.§.


E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2017. május 29.
                           Léránt Ferenc                                                   dr. Novák Anett

                            polgármester                                                            jegyző                       

Kihirdetve: Lovászi, 2016. május 30.

                                                                                                    dr. Novák Anett

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
280 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!