nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-02 -tól
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.

(1) Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját                                   344.875.749.- Ft. kiadással

                                                                  414.341.084.- Ft. bevétellel jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


2.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 12.635.353.- Ft. összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 1.761.458.- Ft. összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 9.802.521.- Ft. összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 1.071.374.- Ft. összegben elfogadja.


3.§.

Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 2.420.392.731.- Ft. nettó értéken állapítja meg.


4.§.

Az önkormányzat 2016. évi maradványát 69.465.335.- Ft. összegben hagyja jóvá.


5.§.

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Sármellék, 2017. május 31.Horváth Tibor                                                                                           Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve:

Sármellék, 2017. június 1.                                                                          Hetesi Krisztina

                                                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
128.4 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!